Dagelijks woord

voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op woensdag 13 maart, biddag

14.30 uur Kinderdienst biddag, in de Chr. Ger. Kerk (Dorpsplein), Thema: ‘Wat vraag jij?’

19.30 uur ds. J. Boom, bidstond voor gewas en arbeid

Collecten:

1. Biddagcollecte  

Orgel:

’s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s middags mw. M. Boom, 0162-312264,
’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322