Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Hendriks, Ede


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.90:9a, bovenbouw Ps.126:1


Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De collecte in de dienst t.g.v. 25 jaar Arm-in-Arm heeft opgebracht € 396,10. Tijdens de kinderviering op dankdag werd € 61,45 opgehaald, naast een pakket levensmiddelen en kleding. Dit komt ten goede aan de Eagle Shelter te Dongen. Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de verwarming van de kerk, en 2x € 10 en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Kerk doordeweeks


Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 15 november is er een maandelijkse koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein. Tussen 10.00 uur en 11.30 uur is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom.


Catechisatie:

Op dinsdag 15 november is er catechisatie voor de 9-11-jarigen, om 18.45 uur. De afgelopen twee keer hebben wij met elkaar van alles besproken over de Bijbel. Dat oude boek is al voor zoveel mensen een zegen geweest. De woorden die erin staan, kunnen zomaar nieuwe woorden worden, woorden voor nu, Gods stem die spreekt tegen mij en jou.

Dinsdag om 20.00 uur zien we elkaar ook weer als 16+ groep. We zijn bezig met nauwkeurig lezen van het eerste bijbelboek, Genesis. Deze keer zullen we iets horen over de taak en verantwoordelijkheid die God aan mensen heeft gegeven. Allemaal van harte welkom!


Arm-in-arm 25 jaar:

Dit jaar gedenken de gezamenlijke kerken in Dongen en ’s Gravenmoer dat de Werkgroep Arm-in-Arm 25 jaar bestaat. Al die tijd hebben vrijwilligers zich ingezet bij financiële problemen van inwoners, bij levensonderhoud of schuldenproblematiek. Onlangs stonden we hier in een speciale kerkdienst bij stil. In het kader van het jubileum zal op donderdag 17 november een lezing gegeven worden door dr. T. Hofman, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze avond zal gehouden worden in de Oude Kerk te Dongen, aanvang om


Bijzondere diensten:

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst hopen wij dan de gemeenteleden te gedenken die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Op zondag 4 december zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Arthur van Eersel, zoon van Joeriaan en Arianne van Eersel – Lamme.


Weeksluiting:

Aanstaande vrijdag, 11 november, hoop ik gemeenteleden te ontmoeten die wonen in zorgcentrum De Volckaert te Dongen. ‘s Middags om 15.00 uur begint de weeksluiting, waarvoor iedereen die zich betrokken voelt, wordt uitgenodigd.


Tenslotte

De afgelopen weken lazen wij op zondagmiddag uit het boek Jona. Zondagmorgen gaan wij daarmee verder. Jona wordt opnieuw geroepen. En hij gaat, en hij spreekt Gods boodschap tegen de mensen van Ninevé. Daarop volgt: inkeer, berouw, boetedoening. En niet van één of een paar mensen, maar van een samenleving, een grote en belangrijke stad. Wat wordt er in 2022 veel gepraat over geloof zonder dat berouw, omkeer van het hart en bekering van het leven daar een rol bij speelt. Bijbels gezien is het niet van elkaar los te maken. God is Ninevé genadig en heeft mededogen met die grote stad. Wat zegt dat ons?

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom