Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 13 oktober

9.30 uur ds. H.J. van Kapel, Waspik

14.30 uur ds. J. Boom


Kerk op zondag


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats


Oppas:

Marloes Timmermans, Amira Jenje, Christianne de Roon


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.131:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.105:4


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 501 : 1; ‘s middags Weerklank 510 : 1


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool.


Kerk doordeweeks


Koffie-inloop:

Een hartelijke uitnodiging voor iedereen om binnen te lopen, elkaar te ontmoeten en te genieten van koffie en thee op dinsdagmorgen 15 oktober tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van de CGK aan het dorpsplein. Na afloop is er gelegenheid om boeken te lenen in de bibliotheek die te vinden is in De Ark.


Catechese:

Volgende week is het vakantie. De catechisatie gaat verder op dinsdag 22 oktober om 19.00 uur. Ben je twaalf jaar of ouder? Kom ook! En breng gerust iemand mee.


Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘Schatrijk’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 17 oktober op basisschool de Wegwijzer. We beginnen om 13.30 uur (vanaf 13:15 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 17:30 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een leuk programma in petto!

Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar willen we het goede doel Edukans helpen. Edukans helpt het onderwijs in meerdere arme landen te verbeteren. De kinderen in deze arme landen leren veel te weinig op school. Dit komt omdat ze met meer dan 50 kinderen in de klas zitten en de meesters en juffen te weinig kennis hebben. Daarom stoppen veel kinderen met school. Edukans helpt de kinderen om school af te maken, zorgt voor goed opgeleide meesters en juffen en helpt de papa’s en mama’s van deze kinderen. Dit alles kost veel geld en daarbij willen we dit goede doel graag steunen!

Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Hopelijk tot dan! Lisanne van Dortmont (06-20335221) en Savannah Timmermans (06-57931586)


Spreekuur:

Aanstaande week zal er i.v.m. de herfstvakantie geen spreekuur worden gehouden. Vanaf 24 oktober is iedereen weer welkom. Let op: de tijd en plaats zijn dan veranderd. Het spreekuur is voortaan elke donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur in de zaal van de CGK, dezelfde plek dus als de koffie-inloopmorgen. Ook de medewerker van Contour de Twern verhuist mee. Loop gerust eens binnen: de koffie staat klaar.


Bezinnings- en ontmoetingsdag:

Heeft u de folder ook meegekregen afgelopen zondag? Het was een aankondiging van de bezinnings- en ontmoetingsdag van de PGML (tegenwoordig is dat tegelijk de ‘Ring Waalwijk’). Negen gemeenten in Waalwijk en omgeving ontmoeten elkaar en bezinnen zich op belangrijke vragen rondom kerk-zijn in deze tijd. Op zaterdag 26 oktober van 10.30 – 15.00 uur wordt de jaarlijkse bezinningsdag gehouden in De Haven te Waalwijk. Het thema is: ‘Stromen van zegen’, over geestelijke herleving, opwekking en gebed. Als je komt, geef je dan even op bij onze scriba, br. P. van Halteren, tel. 076-5215327.


Tenslotte


Van zondag…:

Gelukkig zijn, dat is het grote ideaal van ieder mens. Je merkt daarin iets van wat de Heere in ons hart heeft gelegd: wij zijn op Hem aangelegd. Nu is het onze ellende dat wij ons geluk buiten Hem zijn gaan zoeken. Maar in Zijn genade komt Hij naar ons toe om ons het werkelijke geluk aan te bieden: dat Hij onze God is en Jezus onze Heiland. Waar vind je een volk met zo’n God? vroeg Mozes al aan Israël (Deut.4). Nergens op aarde en nooit in de geschiedenis ging een god zo om met mensen. De psalmdichter van Ps. 33 zong erover:  Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.


… tot zondag:

Een gezegende zondag toegewenst. ‘s Morgens is een voorganger uit een van de buurgemeenten te gast. ‘s Middags hopen wij elkaar te ontmoeten rond het Woord van God. Deze week las ik over de omgang met het Gods Woord het volgende: Vaststaan in Gods Woord (Ps.119) is heel wat anders dan staan ‘vóór’ het Woord van God, alsof het Woord nodig door ons verdedigd zou moeten worden. Het is ook niet hetzelfde als ‘achter’ het Woord staan, alsof we onze handtekening onder een verklaring zetten: hier ben ik het mee eens. Maar ‘in’ het Woord staan betekent dat ik de vaste grond van Gods belofte onder de voeten heb en zo door het Woord in beweging word gezet. Laten wij God bidden dat Hij ons dat geeft.

Ook namens de dames een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom