Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 14 april, Palmzondag

9.30 uurds. J. Boom, belijdenisdienst. Koffie drinken na de dienst

14.30 uur prop. L. Kornaat, Klundert

Collecten:

1. Diaconie (IZB, zending in Nederland)
2. Kerk

Oppas:

Leanne Boom, Amira Jenje, Manon Koenen

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.22:16. Midden-/bovenbouw: Ps.69:4

Verantwoording:


De collecten die gehouden zijn in maart hebben het volgende opgebracht: kerk € 340.29, diaconie € 361.27, instandhouding predikantsplaats € 88.65, biddag € 466.10, Avondmaal € 190.10, GZB Rwanda € 95.02, ramp Mozambique € 227.56.
Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Collectemunten:

Op maandagavond 15 april van 19.00 – 19.30 uur is er gelegenheid om collectemunten te komen aanschaffen. U kunt daarvoor terecht in de consistorie van de kerk.

Rondom gemeente

Lentemarkt:

Op zaterdag 13 april aanstaande organiseert het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente in ‘s Gravenmoer een gezellige Lentemarkt rond de kerk. Een groot aantal marktkramen met verschillende producten zoals bloemen en planten, voorjaarsdecoraties, wonen en lifestyle, dames- en kinderkleding, antiek en vintage spulletjes, christelijke boeken, kaarten, fietsen, wijn, speciaalbier, kaas, noten en andere streekproducten. Bent u in de buurt kom dan gerust even aan, ook aan de inwendige mens is gedacht met friet, pizza, saté, spareribs, een broodje hamburger, fris of een biertje. Binnen is er plaats om even te zitten en een bak koffie of thee met een heerlijke koek te nuttigen. Een kapster zorgt ervoor dat u piekfijn het weekend in kunt. En voor de kinderen zijn er buiten diverse spelen met prijsjes en we hebben een groot luchtspringkussen.

Kortom u bent van harte welkom en neem gerust uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen mee! De markt is open van 11.00 tot 17:00 uur en de toegang is gratis, locatie Kerkdijk 15 te ‘s Gravenmoer.

Kerkenraad:

Op maandag 15 april vergadert het moderamen ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van dinsdag 23 april.

Koffie-inloop:

Dinsdagmorgen 16 april wordt de maandelijkse koffie-inloop gehouden in de zaal van de CGK aan het Dorpsplein.
Iedereen van harte welkom!

Seniorenmiddag Paasviering:

Op dinsdagmiddag 16 april willen we als senioren het paasfeest met elkaar vieren. U wordt allemaal om 14.00 uur in de Ark verwacht. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda: 0162-694832.

Paasviering vrouwenvereniging: 

Op woensdag 17 april vindt de paasviering van vrouwenvereniging plaats. Om 19.30 uur beginnen we in De Ark. Alle dames van harte welkom om samen te luisteren naar en te zingen over de lijdende, stervende en opgestane Heere.

Vacatures:

Namens de kerkenraad wordt de gemeente gevraagd namen in te dienen van belijdende mannelijke lidmaten die kunnen dienen in het ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. U kunt namen aandragen middels een ondertekende brief, die u deze week nog kunt sturen aan de scriba, br. Van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda. U kunt uw brief ook posten bij de pastorie.

Jeugddienst:

Op Tweede Paasdag (22 april 2019) organiseert de jeugd van de Hervormde Gemeente uit ’s Gravenmoer om 10:00 uur een themadienst voor jong en oud. Het thema van de dienst luidt: ‘Geloven met je hart en ziel’. In deze dienst zal er een collecte plaatsvinden voor een groep jongeren uit Sprang-Capelle die dit jaar op werkvakantie gaat  naar Zambia. Deze jongeren zullen in de dienst met hun band ‘Concrete’ de muzikale begeleiding verzorgen. Vóór de dienst zal er voor de genodigde gemeenteleden om 8:30 uur een paasontbijt gehouden worden in ‘De Ark’. Achter in de kerk, op de stenen tafel, ligt de lijst waarop iedereen zich kan inschrijven voor dit ontbijt. Het inschrijven kan t/m 7 april 2019. Wij hopen op een grote opkomst, zodat het paasfeest met velen kan worden gevierd.
Tot dan!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

Stille Week:

Graag herinneren we u en jullie aan de bijeenkomsten in de Stille Week. De data en tijden zijn: Woensdag 17 april 19.30 uur in de Chr. Ger. Kerk, donderdag 18 april 19.30 uur in de Ger. Kerk (met Avondmaal), vrijdag 19 april hebben de drie kerken hun eigen Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur, zaterdag 20 april is de paaswake in onze Herv. Kerk, aanvang 21.00 uur (Over de paaswake hoop ik volgende week wat meer te schrijven in het kerkblad). Op zondagmorgen 21 april is de paasjubel, om 8.30 uur, buiten op het Dorpsplein! Vervolgens zijn er Paasdiensten om 9.30 uur en 14.30 uur en op maandag 22 april de Jeugddienst om 10.00 uur, voorafgegaan door het gezamenlijk paasontbijt in De Ark. Een hartelijke uitnodiging aan iedereen om het feest mee te vieren, in stilte én jubel de Heere Jezuus Christus te zoeken en te eren.

Tenslotte

Aanstaande zondag hopen Jordy Kruijf en Janneke Kruijf-de Jong, Trappistenstraat 6, 5101 XD Dongen, in het midden van de gemeente het geloof te belijden. Een seizoen van catechese is eraan voorafgegaan. We zien terug op een goede aannemingsavond op 1 april jl. Tijdens de aannemingsavond lazen wij over de Heere Jezus, die ‘de goede belijdenis beleden heeft voor Pontius Pilatus’. Hij heeft beleden dat de God van Israël Zijn hemelse Vader is, ook en zelfs toen Hij wist dat die belijdenis Hem het leven zou kosten. Nu Hij Zijn leven wilde geven als losprijs voor velen, worden Jordy en Janneke (en wij allen met hen) geroepen Hem te belijden. En wanneer wij, als leerlingen van Hem, ook ons kruis moeten dragen en het dienen van Hem ons iets kost, laten wij Hem dan blijmoedig volgen. Hijzelf wil ons daarvoor het vertrouwen en de kracht geven, door Zijn Heilige Geest. We wensen Jordy en Janneke, met allen die hen lief zijn, een rijk gezegende belijdenisdienst toe.

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

ds. J. Boom