Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 14 april

9.30 uur ds. J. de Wit, Jaarsveld

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten 


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Annette Timmermans en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.126:3 en bovenbouw Ps.45:7


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de maanden januari t/m maart 2024 is € 437. Allen hartelijk dank voor uw gaven. Namens het verjaardagsfonds, Joanne Netten


Kerk doordeweeks


HLO:

We zien uit naar zaterdag: de Hervormde Lente Ontmoeting! HLO bestaat uit een gezellige samenkomst met het rad van avontuur, veel mooie prijzen, koffie, wat lekkers, eten, drinken, bier-, wijn- en seniorenproeverij en een leuke kinderhoek. De aanvang is om 14.30 uur en het eindigt om 19.00 uur. Voor meer informatie zie poster of neem contact op met Jennifer (06-34877666). Zou u graag willen komen, maar lukt dit niet i.v.m. vervoer? Neemt contact op en wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt (binnen een straal van 10km). Wij hopen dat het een fijne samenkomst wordt!


Koffie-inloop:

Op dinsdag 16 april is er weer een koffie-inloopmorgen voor alle inwoners van ’s Gravenmoer en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. U en jij bent van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein.


Eagle Shelter:

De winter is nu echt voorbij en we genieten al van wat voorjaarsdagen. Beloofd was om in het voor- en najaar een terugkerende actie voor Eagle Shelter te organiseren met de kerken uit ’s Gravenmoer, zodat we er bij het opruimen van onze kasten rekening mee kunnen houden. Zoals we wellicht weten is het inloophuis in Dongen voor velen een warme plek van ontmoeting, waar men gehoord wordt, maar waar je ook nodig bent voor de ander, al dan niet tijdens een activiteit. De doorgeefwinkel, waar men met een gesloten portemonnee kan winkelen, is wel heel speciaal. Door vrijwilligers worden ingeleverde spullen zorgvuldig uitgezocht en uitgestald. Hoe mooi is het dat dit door kan gaan. Vanaf half april wil men de voorjaarskleding en- artikelen in de winkel uit gaan stallen. Onze inbreng is daarbij ook nu weer van belang en wordt enorm op prijs gesteld.

Waar is vraag naar? * voorjaars/zomerkleding * sportkleding/sportschoenen * schoenen, tassen, sjaals en sieraden * verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep, tandpasta, luiers en tampons * rijklare fietsen * rolschaatsen, skateboarden, skeelers

Tot en met zondag 21 april kunt u deze spullen inleveren in de kerk of bij een van onderstaande personen. Wij zorgen er dan voor dat het naar Eagle Shelter gebracht wordt. Natuurlijk kunt u er zelf ook altijd een keer een bezoek brengen. Meer informatie is te vinden op hun website: eagleshelter.nl. Alvast hartelijk dank! Addie Brocken en Nella Ravensbergen


Catechese:

Doordat ik afgelopen dinsdag ziek was, hebben we elkaar deze week niet ontmoet. En omdat 23 april in de vakantie valt, is nu ook meteen het einde van het seizoen aangebroken. We mogen terugkijken op mooie avonden, ‘op school bij God’ zoals we het noemden. Alle meisjes en jongens wens ik veel goeds, thuis en op school, en graag tot ziens!


Kinderclub:

Afgelopen vrijdagavond en zaterdag hebben de kinderen en de leiding van de club weer genoten van het ‘kinderkamp’. Samen spelletjes doen en eten, een bonte avond, luisteren naar bijbelverhalen, een bezoek aan de boerderij, en natuurlijk de logeernacht in De Ark… wat is er weer veel gedaan en beleefd. Iedereen die meehielp om dit voor de kinderen tot een mooi weekend te maken, hartelijk dank daarvoor!


Tenslotte

De zondagen tussen Paasfeest en Pinksterfeest staan de diensten in het teken van het nieuwe leven, dat aan het licht is gebracht door de opgestane Levensvorst. Voor de volgelingen van Jezus brak een tijd aan waarin veel verwerkt moest worden: hoe Hij geleefd had, gestorven was en opgestaan. Grote daden had God vlak voor hun ogen verricht. Innerlijk waren zij door een grote diepte gegaan, maar grote blijdschap kwam daarvoor in de plaats toen Hij levend verscheen. Tegelijk wist ook niemand hoe het nu verder moest. Pasen moest gevolgd worden door Pinksteren. De Heilige Geest was nodig om Jezus’ leven door te geven, te vermenigvuldigen in het leven van miljoenen mensen. Dan wordt het: Jezus leeft, en ik met Hem. Na Pasen komt een tijd van bidden en wachten: verwachten van de Heilige Geest die beloofd is. De Heilige Geest maakt de heilsfeiten tot ervaringsfeiten. Wat van Jezus is, wordt ook van ons. We sterven met Hem aan het oude leven, om in een nieuw leven op te staan. Op die manier is het werk van de Heilige Geest levensveranderend. Wij bidden ook vandaag: Levende Heer, geef leven! Geef leven aan mijn ziel, aan onze kerk!

We zijn dankbaar dat we op Tweede Paasdag de verjaardag van Nina mochten vieren. Sinds 1 april is zij officieel meerderjarig. Een bijzonder moment in haar en ons leven. Namens ons gezin een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom