Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 14 februari

9.30 uur ds. T.J. Korten, Hardinxveld-G., voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-G.

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.116:1, midden-/bovenbouw: Ps.68:17


Collecten:

Op het collecterooster staat een extra collecte vermeld voor de instandhouding van de predikantsplaats.

En natuurlijk wordt iedereen uitgenodigd ook te geven voor de ‘gewone’ collecten, ten behoeve van de dienst aan God (eredienst, kerkenwerk) en aan de naaste (diaconie).

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Br. W. Timmermans ontving € 10 voor de diaconie en € 25 voor de kerk (incl. extra collecte). Van harte dank voor uw gaven.


Tenslotte

Al snel begint de voorjaarsvakantie. Voor velen roept dat het ‘carnavalsgevoel’ boven. Maar de christelijke Kerk gaat juist in die week de bijzondere tijd binnen die heenleidt naar het Paasfeest. Deze week las ik: Het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus zorgen voor een ‘voorgoed begonnen begin’. God heeft een scheur getrokken in het kleed van dood en gods-vervreemding. De dood loopt dood in de liefde van God voor Zijn Zoon. Zo wordt het kruis de dood van de dood. Gods liefde is een vorm van liefde die bekend is met het gevecht en met teleurstelling, maar ook met geduld en volharing. Als God zich met Zijn wereld bemoeit, komt Hij er zelf niet ongehavend vanaf (Kees en Margriet van de Kooi, Midden in het leven).De weken van het gedenken van de passion (het lijden) zijn een tijd van inkeer, bezinning, en dan ook van verwondering. In de viering van het Heilig Avondmaal mag dat allemaal samenkomen. De vakantieweek is ook een week van voorbereiding op die viering. Betekent dat: een week van benauwdheid, somberheid, tobben en twijfel? Dat kan het snel worden als wij naar binnen kijken bij onszelf en onszelf beoordelen of vergelijken met anderen. Maar nu zijn we geroepen om van onszelf áf te kijken; het aanbod van Gods genade te horen in het Evangelie en onszelf het werk van de Heere Jezus Christus te herinneren. Als dat gebeurt, wordt de week van voorbereiding een week van uitkijken naar  het Avondmaal; en dwars daardoorheen: van verlangen naar het Koninkrijk van God dat komt.

Na een week van nascholing mag ik zondag voorgaan in Oud-Vossemeer en Poederoijen. Gastpredikanten leiden de diensten in onze gemeente hier. Rijk gezegende diensten toegebeden.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet aan iedereen,

uw ds. J. Boom