Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 14 juli

9.30 uur en 18.30 uur ds. J. Boom

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Mevrouw v.d. Giessen, Nina Boom en Sam Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten, ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 6:2. Midden-/bovenbouw: Ps.119:86

Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 16 juli wordt de maandelijkse koffie-inloop gehouden in de zaal (en misschien wel op het terras) van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Vervolgens kunt u boeken gaan lenen voor de zomertijd. U vindt de bibliotheek in De Ark.