Diensten op zondag 14 juli

9.30 uur ds. J. Boom, Heilige Doop

18.30 uur ds. C. Bos, Benschop


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.72:11 en bovenbouw Ps.130:4


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. IZB, zending in Nederland

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59