Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 14 juni

9.30 uur ds. J. Boom, via kerkomroep.nl

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.71:17. Midden-/bovenbouw: Ps.56:6a


Bijdragen:

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Van harte aanbevolen.


Uur van gebed op dinsdag 20.00 uur

Verzamelen op het dorpsplein, vervolgens uiteen in groepen (volgens de coronaregels)


Bezinningsmoment op woensdag 17 juni, 19.15 uur, via Kerkomroep


Tenslotte

Aanstaande zondag zouden we in een normale situatie het Heilig Avondmaal gevierd hebben. En terwijl bij de wekelijkse erediensten al zoveel missen, is dat aanstaande zondag dus nog sterker te het geval. God des levens, ach, wanneer zal ik naad’ren voor Uw ogen, in uw huis Uw naam verhogen? (Ps.42) Zulke woorden zijn ons in deze tijd uit het hart gegrepen. De verbondenheid met de Heere Jezus en met elkaar, zoals die in het Heilig Avondmaal tot uitdrukking komt, is onmisbaar om een levende gemeente van Christus te zijn. Nu moeten wij leven vanuit het verlangen: uitzien naar de zondag waarop ook de viering van het Avondmaal weer mogelijk zal zijn. Intussen lijkt het mij goed om er a.s. zondag toch wat aandacht aan te geven. Op welke manier dat vorm krijgt, is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal het in de loop van de week wel worden. Bidt u mee om Gods zegen?

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom