Kerst rollade actie 2021Dagelijks woord


Diensten

Aanmelding voor de diensten is niet (meer) nodig.


Agenda


Voetius


Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 14 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur dhr. R Verkaik, Hardinxveld-Giessendam


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.
Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Liz van Dongen en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.17:8 en midden-/bovenbouw: Ps.89:2a


Collecten:

U mag uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op een kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Spaarhuisjes omwisselen:

Zoals u misschien weet, worden deze maand de spaarhuisjes omgewisseld. Wanneer uw naam voorkomt op onze lijst van deelnemers, zal een gemeentelid bij u langskomen om deze om te wisselen voor een lege. Dit zal zijn op één van de volgende dagen: maandag 8 tot en met vrijdag 12 november. Mochten zij u niet thuis aantreffen, dan vindt u een briefje in de brievenbus met daarop de contactgegevens om het spaarhuisje alsnog om te laten wisselen. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van het gemeentecentrum ‘de Ark’. Recente werkzaamheden zijn: het vervangen van meerdere vluchtwegverlichtingen en het aanbrengen van een nieuwe verflaag aan de buitenkant. Namens ‘de Ark’, Gert-Jan Netten


Dagboek 2022:

Vanaf a.s. zondag zal op de stenen tafel achter in de kerk een intekenlijst liggen voor degenen die het dagboek ‘Een handvol koren 2022’ willen bestellen. Het dagboek is voor jong en oud, elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Het dagboek kost € 12,95. Ruim € 8,00 hiervan komt ten goede aan het zendingswerk. U kunt uw naam invullen op de intekenlijst of bestellen bij de diaconie. Dit kan tot uiterlijk zondag 28 november. Van harte bevelen wij dit dagboek bij u aan. De diaconie


Verantwoording:

Via de bank ontvangen voor de dankdagcollecte: 1x €50, 1x €75, 2x €100, 1x €350, 1x €750. En uit een nalatenschap werd € 1000 gegeven voor de kerk. Hartelijk dank voor al deze gaven.


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Deze week komt de kerkenraad bijeen. Er zal o.a. gesproken worden over de coronamaatregelen in de komende tijd. In elk geval heeft de Protestantse Kerk geadviseerd om de afstand onderling te bewaren en bij verplaatsing een mondkapje te dragen. Wanneer we kijken naar de activiteiten, zoals seniorenmiddag, bijbelkring, gemeenteavond en catechese, dan geldt op dit moment een voorbehoud. De activiteiten gaan vooralsnog door, tenzij de overheid op vrijdag 12 november met voorschriften komt die dit verhinderen. U zult er dan a.s. zondag meer over horen.


Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 16 november aanvang 14.00 uur willen we als senioren weer samenkomen. Deze middag zal ds. De Graaf als gast aanwezig zijn. De middag zal in het teken staan van Vincent van Gogh. Er zal met beeld en geluid uitleg worden gegeven. Ook wie nog niet eerder deze middagen heeft bijgewoond, hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda, tel. 0162 694832.


Bijbelkring:

De bijbelkring die stond gepland voor zondagavond 14 november is verplaatst. We komen weer bij elkaar op maandag 15 november om 19.30 uur. Deze keer lezen en bespreken we Genesis 20 en 21:22-34. Daarin horen we over de ontmoeting tussen Abraham en Abimelech. God bestuurt Abrahams leven op een bijzondere manier. En doet Hij dat ook niet met ons leven? Iedereen is hartelijk welkom. Je kunt je avond niet beter besteden.


Gemeenteavond:

De gemeenteavond wordt weer gehouden in het kerkgebouw, zodat wij voldoende ruimte hebben. De avond begint om 19.30 uur. Het eerste deel van de avond willen we besteden aan de bespreking van een aantal zakelijk punten, zoals het beleidsplan en de aankoop van een nieuwe pastorie. Vanaf 20.15 uur is evangelist Arjan Baan in ons midden om voor ons te spreken naar aanleiding van het jaarthema ‘Geloven is doen’. De catechisanten zijn er dan ook, en ook gasten zijn van harte welkom. Na de boodschap van de evangelist is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar door te praten over het onderwerp. We willen jullie en u allemaal opwekken om deel te nemen aan deze avond. Een gemeenteavond is een middel om de gemeente op te bouwen en wie wil daar nu niet aan meewerken?


Catechese:

De eerste weken van het seizoen hebben we gehoord wat een bijzondere taak God aan de mens heeft gegeven. Hij heeft ons naar Zijn beeld geschapen. Deze week zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk, over de andere kant van de mens: de krassen op het beeld van God, de grote ramp: de zonde. Aanstaande dinsdag 16 november is er geen gewone catechese. Wij gaan we als groep luisteren naar een evangelist die komt spreken op de gemeenteavond (zie hierboven). Je hoeft dan pas om 20.15 uur aanwezig te zijn. De avond duurt voor jullie dan ongeveer anderhalf uur. Kom ook!


Basiscatechese:

Jullie zijn weer welkom bij de basiscatechese op donderdag 18 november om 18.30 uur. Vergeet niet de bijbeltekst op je gele kaartje steeds weer te lezen en de opdracht van het andere kaartje uit te voeren. Tot volgende week!


Tenslotte

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom