Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 15 december, Derde Adventszondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats


Oppas:

Mw. Van der Giessen, Marline Boom en Gerjanne Zwart


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz.v.Zach. : 5a. Midden-/bovenbouw: Ps.98:2a


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 102 : 1 en 4 en ‘s middags Weerklank Ps.118 : 9


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool.


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 25 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks


Bijbelkring:

Deze keer komt de bijbelkring niet doordeweeks, maar op zondag bij elkaar. We komen samen op zondag 15 december bij zr. Binneweg-Schiedon in zorgcentrum De Stroming, Kerkstraat 23 te Waspik. Aanvang 19.00 uur. Van harte welkom als vertrouwde of nieuwe deelnemers! Wij lezen en bespreken enkele kleine gelijkenissen, die te vinden zijn in Matt. 13 : 31-35 en 44-46.


Koffie-inloop:

Op dinsdag 17 december is iedereen van harte welkom bij de koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Onder het genot van koffie en thee kunt u elkaar ontmoeten. Neem eens iemand mee van wie u weet dat hij/zij eenzaam is. De zaal is open tussen 10.00 en 11.30 uur. Daarna is de bibliotheek in De Ark geopend.


Contactmiddag:

Op dinsdag 17 december aanvang 15.00 uur willen we in de Ark samen Kerstfeest vieren. Als senioren van de gemeente sluiten we deze middag om 17.30 uur af met een gezamenlijke maaltijd. Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven, kan dat bij br. A. Colijn, tel. 0162-317973. Voor vervoer kunt u bellen naar dhr. P.Verduijn, tel. 0162-321322. Hartelijk welkom.


Vrouwenvereniging:

De vrouwenvereniging viert het Kerstfeest op woensdag 18 december. Degenen die erbij betrokken zijn, ontvangen nog nadere informatie over deze kerstfeestviering.


Catechese:

De kerstvakantie komt eraan. De komende weken hopen we elkaar op allerlei momenten te ontmoeten, maar niet op catechisatie. Graag zie ik jullie weer op dinsdag 7 januari om 19.00 uur in De Ark.


Winterfair 2019:

In de Nieuwsbrief december 2019 heeft u kunnen lezen dat er nog één actie loopt als uitvloeisel van de Winterfair 2019. Het is de verkoop van runder- varkens- en kiprollades. Wanneer u nog niet in de gelegenheid bent geweest om het bestelformulier in te leveren dan kan dat nog, als u snel bent, tot zaterdag 14 december aanstaande vóór 12.00 uur. U kunt het bestelformulier inleveren bij de familie A.A. Colijn, Kerkdijk 17, 5109 TL ‘s Gravenmoer.

De bestelde producten kunnen worden opgehaald op donderdag 19 december aanstaande van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Ark, Zwaanstraat 4 te ’s Gravenmoer. Tijdens die avond is er nog meer te doen want er zullen ook ondermeer mandarijnen, eieren en fotokaarten (ook die van de kerk) te koop zijn. Tenslotte is er, tegen een kleine vergoeding, koffie met wat lekkers erbij en is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. We hopen u te mogen verwelkomen in De Ark!


Kersttocht 2019:

Loopt u dit jaar weer mee aan Expeditie Bethlehem? U wandelt langs verschillende scenes van het kerstverhaal. Tijdens deze wandeling wordt de geboorte van Jezus op een spraakmakende manier verteld en verbeeld, met toneel, zang en dans. Beleef het eeuwen oude kerstverhaal en wandel mee! De start van het evenement is bij de St Laurentius kerk aan de Hoge Ham (Koepelkerk) op zaterdag 21 december om 17:00 uur. Van 17:00 tot 19:00 uur kunt u starten met de wandeling. U bepaalt zelf uw tijd van komen. De route is goed verlicht en u vindt op de route ook steeds wegwijzers. De wandeling zelf duurt ongeveer anderhalf uur en eindigt weer bij de St Laurentiuskerk. Daar staat warm drinken en wat lekkers voor u klaar. De kerk zelf heeft een prachtige kerststal ingericht, er is muziek en zang en een tentoonstelling van wel 200 kerststalletjes. Deelname is gratis, u hoeft zich niet vooraf aan te melden, wel bestaat de mogelijkheid onderweg om een bijdrage te leveren.


Kerstzangavond:

De jaarlijkse kerstzangavond wordt gehouden op maandag 23 december om 19.30 uur in de Hervormde Kerk. Ter voorbereiding op het Kerstfeest zal de chr. gem. zangvereniging Excelsior liederen ten gehore brengen. Medewerking wordt verleend door het gelijknamige koor, Excelsior uit Sprang-Capelle. Verder is er ook samenzang. Iedereen van harte uitgenodigd voor deze muzikale avond.


Voedselbank:

Gemeenteleden, ook dit jaar heeft de diaconie namens de gemeente een donatie aan de voedselbank gedaan. Namens de Voedselbank ontvingen wij het onderstaande bericht: Geachte gemeenteleden, dit jaar hebben wij weer vernomen, dat uw diaconie opnieuw een mooie donatie heeft gedaan aan de grote voedselbankactie in de COOP-winkel van ‘s Gravenmoer. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de regionale voedselbank, die ook gezinnen in de gemeente Dongen ondersteunt. Zojuist is bekendgemaakt, dat de opbrengst bij de COOP in ‘s Gravenmoer zo’n 74 levensmiddelenkratten bedraagt. Een mooi resultaat, waar we dankbaar voor mogen zijn. Dank aan God, dat hij deze actie zo gezegend heeft. Een hartelijke groet, mede namens de Voedselbankorganisatie, J. Treffers


Tenslotte


Kerkenraad:

Beste gemeenteleden, we mogen terugkijken op een jaar waarin veel activiteiten hebben plaats gevonden en nog zullen plaats vinden. Namens de kerkraad willen wij u en jou dan ook hartelijk bedanken voor alle werkzaamheden die u/jij het achterliggende jaar hebt verricht voor de instandhouding van de gemeente. Het lijkt allemaal zo gewoon maar in de huidige tijd waar in de agenda’s steeds voller lijken te staan is het geen vanzelfsprekendheid dat er vrijwilligers zijn om werkzaamheden te verrichten. Wij kunnen dit allemaal niet uit onszelf. Daarom mogen wij bovenal de Heere dankbaar zijn dat we de gezondheid en de kracht mochten ontvangen om de werkzaamheden in zijn Wijngaard te verrichten. Mag de gemeente volgend jaar weer op u/jou rekenen?


Zondag:

Zondagmorgen, op de derde zondag van Advent, hopen wij elkaar weer te ontmoeten rond het Woord. In de middagdienst gaat ds. Van der Linden uit Waalwijk voor. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat de PKN-gemeenten rondom Waalwijk tegenwoordig een ring vormen. Nu die er is (eigenlijk: nu die weer terug is, want vroeger in de Hervormde Kerk bestond er ook een ring), willen we af en toe weer zogenaamde ‘ringbeurten’ afspreken. Dat betekent voor onze gemeente dat een enkele keer per jaar (mannelijke) predikanten uit de hele ring voorgaan. Ikzelf mag eveneens een aantal keer per jaar preken in gemeenten in de breedte van de ring. Het doel daarvan is dat we als kerken in deze regio op elkaar betrokken zijn, van elkaar leren of zo nodig ook broederlijk en in liefde opbouwende kritiek leveren. We staan er in de Kerk nu eenmaal niet alleen voor, maar zijn in allerlei opzichten met elkaar verbonden, en daarmee dragen we ook een stukje verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het geheel van de Kerk. Angst voor elkaar is niet nodig, wel eerlijkheid ten opzichte van elkaar. Daar ligt trouwens ook een taak voor gemeenteleden. Wegblijven uit de kerk, of alleen óver een voorgangerpraten is vleselijk en brengt geen zegen. Er bestaat ook een geestelijke weg; díe behoren wij te bewandelen. U kunt bijvoorbeeld best een brief of mail sturen aan een voorganger wanneer u op bijbelse gronden iets wilt aanvullen of opmerken bij een preek of een dienst. Als je dat biddend doet, mag je als gemeentelid nog tot zegen zijn voor de predikanten!

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen,

uw ds. J. Boom