Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 15 maart, vierde lijdenszondag

9.30 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

14.30 uur ds. J. Boom


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Marline Boom en Nina Boom


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.30:8a. Midden-/bovenbouw: Ps.98:4a


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans en Leanne Boom


Kerk doordeweeks


Catechese:

Volgende week is er geen catechese vanwege de biddag die op woensdag wordt gehouden. Ik hoop van harte dat de biddag ook waarde heeft voor jou, als een oefening in gebed. Want wie niet bidt, leeft niet met God. Op dinsdag 17 maart ontmoet ik jullie graag weer om 19.00 uur in De Ark.


Zendingsdag:

Zaterdag 14 maart 2020: GZB-dag! Thema: Geef het door! Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.

De dag is gratis, maar we willen wel graag dat u zich van tevoren aanmeldt via de button hierboven, www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343 – 512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weten wij op hoeveel kinderen we mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Heeft u vragen over het hoe en waarom van het aanmelden? Neem dan contact op met de GZB via info@gzb.nl of 0343 – 512444.


Koffie-inloop:

De volgende koffie-inloopmorgen wordt gehouden op dinsdag 17 maart, van 10.00 tot 11.30 in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze morgen van ontmoeting. Na afloop kunt u terecht in De Ark waar de bibliotheek geopend zal zijn.


Stroopwafelactie:

Op 4 april willen we met de jeugd een stroopwafelactie houden, ten bate van het jeugdwerk. Deze actie komt in plaats van de lentemarkt. We zullen die dag huis aan huis gaan verkopen in ’s Gravenmoer. Daarnaast is er voor gemeenteleden en belangstellenden de mogelijkheid om door middel van een inschrijflijst een bestelling te plaatsen. Deze lijst ligt nog twee weken op de stenen tafel achter in de kerk. Het zijn heerlijke stroopwafels van Markus Stroopwafels; ze kosten per pakje € 2,50 of 3 voor € 7. U kunt ook contact opnemen met Marloes Timmermans. De stroopwafels kunnen op 4 april in de Ark worden opgehaald. U kunt dan meteen een bakje koffie of thee met iets lekkers nuttigen en er kunnen mooie kaarten worden gekocht. Draagt u ook een steentje bij voor de jeugd? Alvast bedankt! De jeugdraad


Tenslotte

Ook namens de dames een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom