Voor alles geldt: Deo Volente 

Diensten op zondag 15 mei 

9.30 uur ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke 

18.30 uur ds. J. Boom 


Zondagsschool:

De kinderen gaan voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten 


Orgel:

‘s morgens dhr. Cees van Veen en ’s avonds dhr. Ad Colijn 


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613 


Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart 


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:3, middenbouw: Ps.68:17 


Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk 

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers: 

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59 


Kerk doordeweeks 

Koffie-inloop:

Op dinsdag 9 mei is iedereen weer van harte welkom bij de koffie-inloop in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang Dorpsplein. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar en na 11.30 is er gelegenheid om boeken te lenen of te ruilen in De Ark. Iedereen van harte uitgenodigd. 

Aannemingsavond:

Op dinsdagavond 17 mei om 20.00 uur zal de aannemingsavond gehouden worden in de pastorie, Lange Veertel 75. Een deel van de kerkenraad zal dan Jennifer Timmermans en Leanne Boom ontmoeten ter voorbereiding op hun belijdenis, die zij op zondag 22 mei in het midden van de gemeente hopen af te leggen. Veel is er besproken, met Jennifer gedurende het afgelopen seizoen en de laatste weken ook met Leanne, die in een vorig seizoen al belijdeniscatechese volgde samen met een groep van de Chr. Ger. Kerk. We hopen dat het voor jullie een aanzet is om levenslang bezig te blijven met het onderzoeken van en het luisteren naar Gods goede Woord. 

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op woensdagavond 18 mei om 19.30 uur. Wijsheid is nodig, altijd weer, om de zaken te bespreken die het belang van de gemeente, en bovenal de eer van God dienen. We bidden dat de Heere zelf voorop zal gaan, en dat wij Hem mogen volgen. 

Gemeenteavond:

Donderdagavond 19 mei vindt na lange tijd weer een gemeenteavond plaats. De avond wordt gehouden in De Ark en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat o.a. een terugblik op de aan- en verkoop van de pastorie, het beleidsplan, en de renovatie van het dak van de kerk. De kerkenraad wil iedereen ertoe opwekken om aanwezig te zijn. Van harte welkom. 

Tenslotte 

Op de kalender zie je dat we langzaamaan de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest naderen. In de dienst willen we luisteren naar woorden die de Heere Jezus heeft nagelaten als een geestelijke erfenis voor Zijn Kerk. De Kerk die Hij met de prijs van Zijn bloed heeft gekocht, gaat Hem aan het hart. Met andere woorden: de Heiland is zuinig op Zijn Kerk. Zijn wij dat ook? Vinden wij het ook belangrijk dat de Kerk (dat is de gemeenschap van volgelingen van de Heere Jezus) wordt opgebouwd, versterkt en vervuld met vreugde? Dan is ieder van ons persoonlijk geroepen om ons daar biddend voor in te zetten. We mogen daarin Zijn belofte ervaren als steun in de rug. 

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen, 

uw ds. J. Boom