Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 15 september

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Avondmaalscollecte (ook in de zuil)

Oppas:

Marline Boom, Sam Zwart en Amira Jenje

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.23:1. Midden-/bovenbouw: Ps.23:1

Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 328: 1 en 2 en ‘s avonds Weerklank 334 : 1 en 2

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk. Hartelijk dank.

Avondmaalscollecte:

De Avondmaalcollecte heeft al jaren een bijzondere bestemming. De afgelopen jaren hebben we diverse projecten van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) kunnen steunen met de opbrengst van deze collecten. Ook dit jaar heeft de diaconie besloten een project van de GZB te steunen. Deze keer hebben we gekozen voor de voedselhulp aan mensen in Jemen. In de media horen we er niet veel meer over, maar dat wil niet zeggen dat de crisis voorbij is. In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten. Wij willen u dan ook niet alleen vragen om dit project door middel van de collecten te steunen maar vooral ook door gebed.

Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 17 september vindt de maandelijkse koffie-inloop plaats in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. U bent allemaal van harte welkom voor een moment van ontmoeting en onderlinge betrokkenheid, tussen 10.00 en 11.30 uur. Aansluitend is de bibliotheek in De Ark geopend. De boeken zijn inmiddels verhuisd naar een andere plek, zodat ze voor mensen die moeite hebben met traplopen ook goed bereikbaar zijn.

Startweekend:

Ik hoop van harte dat niemand zomaar ontbreekt tijdens het startweekend: het is een van de momenten in het jaar waarop we iets mogen ervaren van het samen-gemeente-zijn. En… we zijn toch in de eerste plaats christen = lid van Gods gemeente; daarna komt al het andere. Wees erbij en ‘Doe mee’ (dat is het thema voor dit jaar) op zaterdag 21 en zondag 22 september. Nadere informatie is gedeeld via o.a. de nieuwsbrief.

Tenslotte

Van zondag…

Adoptie. Wij weten wat dat is. God zegt bij monde van Hosea: Ik heb ú geadopteerd, dat is: aangenomen in liefde. Hij deed dat, al bij onze doop. Met welk doel? Dat Hij ons zou opvoeden tot mensen die Zijn stem verstaan en van Zijn liefde leven. Zo kijken we uit naar de viering van het Heilig Avondmaal.

… tot zondag:  

En als de tafel van het nieuwe verbond dan gereed staat, dan spreekt alles van genade! Dat horen we ook weer aanstaande zondag uit het vervolg van Hosea 11. Ter overdenking geef ik hier een stukje uit een meditatie die ik deze week las:

‘In Christus worden alle beloften van God vervuld voor wie door het geloof in Christus een erfgenaam van deze beloften geworden is. Door Christus hebben wij een erfenis in de hemel, vergeving van zonden en een bescherming tegen alle geestelijke en aardse vijanden, die ons van God willen wegtrekken. Als christenen zijn wij gezegenden, wij zijn ongekend rijk in Christus. God heeft ons in Zijn Zoon reeds het allerbeste gegeven, en daarom kunnen wij erop vertrouwen dat er niets meer is wat Hij ons nog onthouden zal’ (uit een dagboek van Andreas Münch).

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. J. Boom

D.V. 29 oktober 2019

Regionale toerustingsavond, hartelijk welkom. Toegang vrij