Biddag 11 maart 2020, aanvang 14:30 uur
Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 16 februari

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. G.J. Wolters, Almkerk


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming


Oppas:

Therese Timmermans en Liz van Dongen


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.146:6a. Midden-/bovenbouw: Ps.64:10


Kerk doordeweeks


Voorbereiding:

In de voorbereiding op het Heilig Avondmaal is het belangrijk hindernissen uit de weg te ruimen. Gelukkig is daar de gelegenheid voor! Daarom is er op maandag 17 februari gelegenheid om langs te komen in de consistorie van de kerk en het gesprek aan te gaan met het oog op een gezegende viering. Tussen 19.00 – 19.30 is er iemand aanwezig om mee te spreken of om door te verwijzen.


Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 18 februari wordt de maandelijkse koffie-inloopmorgen gehouden in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen is van harte uitgenodigd om binnen te lopen tussen 10.00 en 11.30 uur. Daarna is de bibliotheek in gebouw De Ark geopend. Graag tot ziens.


Bezinning ‘Donor: ja of nee?’:

De nieuwe wetgeving rondom orgaan- en weefseldonatie maakt het noodzakelijk voor iedere burger om na te denken over de eigen wensen. Daarnaast is het belangrijk ook de familieleden op de hoogte te brengen van uw wensen. U moet uw wensen laten vastleggen in het donorregister. Maar welke overwegingen spelen een rol bij het denken over donatie? Welke religieuze motieven liggen achter een beslissing? Welke ethische vragen? Wat gebeurt er eigenlijk bij orgaandonatie, wanneer kunnen welke weefsels of organen gedoneerd worden?

In de presentatie gaan Miranda Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger in het ETZ, ds. Jan Boom, predikant en Miranda Mommers en Ton van Beek, Intensive Care Verpleegkundigen en donatiecoördinatoren ETZ in op zaken en vragen rondom orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe wetgeving. Belangrijke zaken om zich bewust van te zijn, voelt u zich daarom van harte welkom! 

Wanneer: Dinsdag 18 februari, 20.00-22.00 uur. Waar: Hervormde Gemeente (De Ark), Kerkdijk 15, 5109 TL ‘s-Gravenmoer. Contactpersoon: Geert Hulsbos,  g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326.


Catechese:

De catechisanten verwijs ik naar het bericht hierboven. Niet voor niets houden we de toerustingsavond op dinsdag, zodat jullie erbij kunnen zijn en een beetje hulp krijgen bij het nadenken over ingewikkelde vragen. Donor zijn: ja of nee? Dat is een vraag die ook voor christen-jongeren belangrijk kan zijn. Tip: sluit je aan op dinsdag 18 februari om 19.30 uur!


Bijbelkring:

De bijbelkring wordt deze keer niet in de laatste week van februari gehouden, omdat het dan vakantie is. We hopen weer bij elkaar te komen op woensdag 19 februari (dit wijkt af van wat in de Nieuwsbrief februari 2020 staat in de activiteitenkalender). Wij lezen en bespreken met elkaar Lukas 14 : 1–24, de gelijkenis van de grote maaltijd. Plaats van samenkomst is deze keer Kerkdijk 14, ‘s Gravenmoer (bij Jan en Marjon van Dongen). We beginnen om 19.30 uur.


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Tenslotte

Zondag begint een week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Ons gebed mag zijn dat de week van voorbereiding ook een week van uitzien en verlangen is. Daarvoor is het nodig dat wij het Heilig Avondmaal vooral zien als een geschenk. De Heere Jezus Christus geeft dit aan Zijn Kerk. Waarom? Om Zijn kinderen te versterken in het vertrouwen op Hem en Zijn offer aan het kruis. Het sacrament is daarvoor gegeven. Beschouw het dus niet allereerst als een plicht, een taak, een ‘moeten’. Dan ligt het voor de hand dat je de Heere er niet voor komt danken: je leunt achterover… zo, die plicht heb ik weer vervuld! Maar het Avondmaal wil ons leren ontvangen: Hij geeft zichzelf en Zijn genade aan ons. De genadige God doet niet anders dan geven, schenken, uitdelen. Zalig wie als een bedelaar de lege hand komt ophouden bij Hem.

 ds. J. Boom