Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

 Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 16 juni

9.30 uurds. T.C. de Leeuw (‘s Grevelduin-Capelle), voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Leanne Boom, Liz van Dongen, Christianne de Roon

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ‘s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.72:11. Midden-/bovenbouw: Gez.5:3

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk kreeg ik 2x € 20 mee voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Kerk doordeweeks

Samen zingen:

Aanstaande zaterdag, 15 juni, is een ieder, jong en oud van harte welkom in ons kerkgebouw om met elkaar te zingen tot eer voor God. Er is een vooraf samengesteld programma en een gedeelte waarin u zelf aan mag geven welk lied u graag zingt. Organisatie en medewerking is in handen van mensen uit de drie kerken van ‘s Gravenmoer. Na afloop is een ieder van harte welkom in de Ark om nog iets te drinken. Nogmaals, allen van harte welkom om samen te zingen of te luisteren. Aanvang 19.30 uur.

Koffie-inloop:

Op dinsdag 18 juni wordt de maandelijkse koffie-inloopmorgen gehouden. Iedereeen is van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van de CGK aan het Dorpsplein. Na afloop is de bibliotheek in De Ark geopend. Ook daar van harte uitgenodigd.

Zomerspelen:  

In het vorige kerkblad stond de datum van de zomerspelen niet juist vermeld. De spelen worden niet op 15 juni, maar op 22 juni gehouden bij de kerk van ‘s Grevelduin-Capelle.

Tenslotte

Inmiddels kennen we alweer enkele jaren de zogenaamde ‘regionale ruilzondag’: een zondagmorgen in juni waarop de dominees binnen de ring Midden-Langstraat tegelijk in elkaars gemeenten voorgaan. Aanstaande zondag mag ik voorgaan in de Hervormde Gemeente van Baardwijk. Ds. De Leeuw uit ‘s Grevelduin-Capelle mag het Woord bedienen in onze gemeente. Hij hoopt u voor te gaan in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Laten wij vurig bidden dat de Heilige Geest ons de rijkdom van het Heilig Avondmaal leert inzien en het verlangen opwekt om het sterven van de Heere Jezus te gedenken bij brood en beker. Laten wij in het bijzonder bidden voor onze nieuwe lidmaten (niet alleen van dit jaar overigens, maar ook van de afgelopen jaren), dat zij het geloof en de vrijmoedigheid zullen ontvangen om op de roepstem van de Heere in te gaan. Een gezegende zondag toegewenst. Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom