Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 16 juni

9.30 uur ds. W. van der Wind, Vlagtwedde (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

18.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Annette Timmermans en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.68:10 en bovenbouw Ps.146:4


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk (onderhoud gebouwen)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 18 juni is er een koffie-inloopmorgen in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Breng ook gerust familie, vrienden of buren mee. Graag tot ziens.

Censura morum:

Voorafgaand aan het Heilig Avondmaal is er gelegenheid om in gesprek te gaan over zaken die een vrijmoedige en gezegende deelname aan het sacrament in de weg kunnen staan. Een bericht aan een van de ambtsdragers is voldoende om, met de hulp van de Heilige Geest, hindernissen op te ruimen.


Tenslotte

Twee weken geleden mocht ik preken over Joh.16, waar de Heere Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid’. We werden gewezen op het werk van de Heilige Geest in ons, waardoor God ons overtuigt dat Jezus de waarheid is, voor mensen die gemakkelijk door leugen in beslag genomen worden. De diepe overtuiging van de waarheid van Gods Woord, van Wet en Evangelie, is wezenlijk voor het geloof. De Heere belooft dat Hijzelf die overtuiging in ons vormt, als een innerlijke bron waaruit al het andere in ons leven gevoed wordt. Zo gaat de waarheid ook handen en voeten krijgen. Daarover gaan we zondag horen in de voorbereiding op het Avondmaal. De overtuiging van Gods waarheid zit niet alleen ín een christen; de waarheid komt er ook uít. Waarheid moet je ook dóen, schrijft Johannes in zijn brief. Uw oud-predikant ds. Van der Wind hoopt dit Woord in de gemeente te vertolken.

In de avond zijn we opnieuw welkom. Afgelopen week bespraken we in de kerkenraad weer een deel van het boekje ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’ (digitaal te lezen), over de waarde van twee diensten op een zondag. Daarin staan de volgende regels:

‘Voor de tweede keer naar de kerk komen is niet ‘meer van hetzelfde’ en ‘dus onnodig’, maar het werkt juist versterkend. Na zes dagen in de wereld staan, heeft het hart versterking nodig, en dan is twee momenten op de zondag samen met de gemeente het Evangelie horen geen overbodige luxe.’

Iedereen die het ervaren heeft, weet hoe wáár dit is. Een gezegende zondag gewenst.

Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom