Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 16 september

9.30 uur ds. K. Hak, Goudswaard

18.30 uur ds. J. Boom

 

 Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Janneke Kruijf, Therese Timmermans en Sam Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. G.J. Netten

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 50. Hartelijk dank daarvoor.

 

Rondom gemeente

 

Zingen na de dienst:

Aanstaande zondagavond hopen we weer liederen te gaan zingen na afloop van de kerkdienst. De laatste keer hebben we met z’n allen op de orgelgalerij gestaan en gezeten. Wat was dat mooi! Misschien gaan we dat nog eens doen… Loof God, loof Zijn naam alom!

 

Koffie-inloop:

Dinsdag 18 september is er koffie-inloop in de zaal van de CGK aan het Dorpsplein. Iedereen is welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Na afloop is de bibliotheek in De Ark geopend. Komt u ook?

 

Startweekend:

Goed om te horen dat zoveel gemeenteleden zich hebben opgegeven voor de startdag. Gemeente zijn wij samen en zoiets moois als het begin van het ‘winterwerk’ mag best een feestelijk tintje hebben. Het jaarthema, dat ook in het startweekend centraal staat, is: ‘Met hart en ziel’. Een inspirerend thema, dat de kern van het geloof en de kerk raakt.

 

Ook goed om alvast rekening te houden met de preekbespreking op zondagmorgen 23 september. Na de dienst gaan wij naar aanleiding van de preek met elkaar in gesprek in De Ark, onder het genot van koffie, thee of fris. Deze preekbespreking is net als de vorige keren niet alleen voor de jeugd, maar voor iedereen!

 

Catechese:

Voor de 12- tot 25-jarigen onder ons hierbij alvast het bericht dat de catechese weer begint op dinsdag 2 oktober. Houden jullie de dinsdagavond vrij in je agenda? Catechese is er om je te leren waar je over praat als het over geloof gaat! Ouders, helpt u mee om de kinderen dit stukje geestelijke bagage mee te geven?

 

Spreekuur:

Ook na de zomerperiode is er elke week van 13.00 – 15.00 uur spreekuur van de voorgangers van de plaatselijke kerken. Iedereen kan zonder afspraak terecht in De Geubel. Zegt het voort!

 

Groet

Een hartelijke groet vanaf de Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer, waar het winkelend publiek is vervangen door heel veel bouwvakkers…

 

Ds. J.  Boom