Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 17 februari

9.30 uurds. J. Boom, Heilige Doop

14.30 uur ds. M. J. Tekelenburg, Reeuwijk

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Leanne Boom, Sam Zwart, Janneke Kruijf

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:3a. Midden-/bovenbouw: Ps.80:11a

Kerkbalans 2019:

De actie Kerkbalans in onze gemeente is in volle gang. U weet het toch? ‘Werk mee! Het mag!’ De leden van de commissie van advies en beheer hebben de enveloppen met informatie bezorgd en er inmiddels al een groot aantal opgehaald. Heel veel dank en waardering voor dat werk van die vrijwilligers.

Wanneer de antwoordenveloppe met het antwoordformulier nog niet bij u is opgehaald kunt u die ook per post terugsturen of in de doos doen op de stenen tafel. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen de antwoordenveloppe met het antwoordformulier per post terugsturen of in de doos doen op de stenen tafel achter in de kerk.

Als u nog vragen heeft over de actie Kerkbalans neem dan gerust contact op met J. van der Giessen (telefoon: 0183-30 22 22 of email: kerkrentmeester@hervormdsgravenmoer.nl)  

Mogen we ook dit jaar op uw bewogenheid, betrokkenheid  en steun rekenen?

Alvast hartelijk dank.

College van kerkrentmeestters

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese:

Met de belijdeniscatechese zijn wij alweer een eind op weg. We hebben besloten dat op Palmzondag, 14 april, de belijdenisdienst wordt gehouden. Jordy en Janneke Kruijf-de Jong hopen dan in het openbaar het geloof te belijden. Laten deze nieuwe lidmaten een plaats hebben in de gebeden van de gemeente. Op maandag 18 februari is er belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie.

Zoals ik zondag vertelde, zijn we tijdens de catechese op dinsdag bezig om de onderdelen van een kerkdienst een voor een te bespreken. Al snel wordt duidelijk: we doen niet zomaar iets op zondag. Alle dingen in de kerkdienst hebben hun eigen betekenis. Deze week hebben we het gehad over de geloofsbelijdenis. Waarom is het zo mooi om die elke zondag te lezen? En waarom bestaan er verschillende belijdenissen? We hebben ontdekt dat de belijdenis voor de kerk is wat het skelet is voor ons lichaam: het geeft stevigheid aan alle ledematen en zorgt ervoor dat we overeind blijven en niet bij het minste duwtje omver gaan… Dinsdag 19 februari is de jeugd welkom op de catechisatie om 19.00 uur in De Ark

Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 19 februari is iedereen hartelijk welkom bij de koffie-inloop, die gehouden wordt in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Tussen 10 en 11.30 uur is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Na afloop kunt u terecht in De Ark, waar de bibliotheek open zal zijn.

Vrouwenvereniging:

De vrouwenvereniging zal weer samen komen op woensdag 20 februari om 19.30 uur in De Ark. Alle dames zijn van harte welkom.

Network 20+:

Networkers, opgelet: op woensdag 20 februari word je verwacht in De Ark. Het eerste punt dat we bespreken is: willen we nog een geprekskring voor gemeenteleden, of zijn we er na een aantal jaren klaar mee? Moet het misschien in een andere vorm voortaan? Geen verdieping van je geloof / kennis doordeweeks, geen ontmoeting van gemeenteleden tussen de ene zondag en de andere, kan een teken zijn van ontbinding en afbraak. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Iedereen persoonlijk, zonder uitzondering. Als deze dingen je boeien, kom dan meepraten op 20 februari om 19.30 uur. We gaan trouwens ook een onderwerp bespreken en onze ervaringen daarover delen. Het onderwerp dat jij wilt bespreken, kun je doorgeven op j.boom@solcon.nl. Dan gaan we daarmee aan de slag, nu of (bij meerdere onderwerpen) later. Genoeg reden om Network 20+ een beetje voorrang te geven, toch? Tot volgende week woensdag!

Tenslotte

Een doopdienst is een bewijs van Gods voortdurende trouw. Zoals een bruid en bruidegom een ring om elkaars vinger schuiven als symbool van liefde en trouw, zo laat God het teken van de doop bedienen om ons ervan te verzekeren dat Hij voor eeuwig onze genadige Vader wil zijn. Hebben wij of onze kinderen dat verdiend? Nee, maar daarom is het juist een verbond van genade. Wanneer wij de doopdienst meemaken, gaat daarvan voor iedereen een boodschap uit: Ook u, ook jou reikt God genadig de hand. We wensen Roel en Lisanne met hun families en vrienden, en de hele gemeente om hen heen, een gezegende dienst toe. (Er is overigens geen koffie drinken na de dienst.)

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

ds. J. Boom