Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 17 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur prop. L. Kornaat, Klundert


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats


Oppas:

Christianne de Roon, Amira Jenje, Therese Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.121:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.119:30


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 306 : 1, 2 en ‘s middags Weerklank lied 306 : 3, 4


Verantwoording:

de collecten die gehouden zijn in oktober hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 462,10, instandhouding predikantsplaats € 93,40, onderhoud orgel € 96,85, Messiasbelijdende Joden € 107,70, diaconie € 358,19. Allen hartelijk dank voor uw gaven. 

De collecte die gehouden werd tijdens de herdenkingsdienst heeft €373,44 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor hulp aan oorlogsslachtoffers in Kameroen (via EO-Metterdaad).

Tijdens de kinderdienst op dankdag werd € 60 opgehaald voor het Woord en Daad-project ‘Cashew, de noot aan de man’ (kijk op woordendaad.nl/producten/ om zelf de noten te bestellen en daarmee het project te steunen).


Kerk doordeweeks


Koffie-inloop:

Op dinsdag 19 november staan de deuren weer open voor de maandelijkse koffie-inloopmorgen. Iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond, is van harte welkom om bij koffie en thee dorpsgenoten te ontmoeten. U kunt terecht tussen 10.00 en 11.30 uur. Daarna is de bibliotheek in De Ark geopend.


Catechese:

Ook deze week bespraken wij met elkaar weer een belangrijke vraag: Kun je vertrouwen op wat je in de Bijbel leest? Rondom ons zullen veel mensen daar misschien aan twijfelen. Ook ons kan dat bezighouden. Maar de Bijbel zelf geeft geen reden om te twijfelen. Lees maar bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 3:16…. Aanstaande dinsdag om 19.00 uur weer een andere vraag (misschien een vraag die jíj hebt ingeleverd? Kom maar op!)


Bijbelkring:

De bijbelkring gaat dit seizoen veranderen in een huis-bijbelkring. Wij gaan als deelnemers de avond in huis houden bij gemeenteleden die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om een bijbelkring bij te wonen. Op woensdag 23 november komen we samen bij Jan en Marjon van Dongen, Kerkdijk 14. We beginnen om 19.30 uur en bespreken dan de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Je kunt die vinden in Mattheüs 13 : 24 – 30 en de uitleg staat een stukje verder (vanaf vs.36).

De bijbelkring van december wordt gehouden in De Stroming, Kerkstraat 23 te Waspik, thuis bij mw. Binnenweg. Deze kringavond is niet op donderdag 19 december, maar op zondag 15 december om 18.45 uur, inloop vanaf 18.30 uur.


2dehands:

Kringloop is ‘in’ tegenwoordig. Maar in ons dorp vind je geen tweedehands-winkel. Tot voor kort tenminste, want onlangs is de organisatie van het wekelijkse spreekuur begonnen met een tafel waarop tweedehands artikelen (waaronder boeken) te vinden zijn. Veel van deze artikelen zijn gratis of voor een kleine bijdrage mee te nemen. Verder is er gelegenheid tot gesprek en koffie / thee staat altijd gereed. Wees welkom, elke donderdag tussen 13.30 en 15.30 in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, naast het vroegere raadhuis. Zeg het voort!


Winterfair 2019:

Zaterdag 23 november nadert met rasse schreden. De dag waarop we onze jaarlijkse Winterfair hopen te houden. Als initiatiefgroep hopen we nog een keer bijeen te komen op dinsdag 19 november aanstaande om 19.00 uur in De Ark. Tijdens die bijeenkomst willen we de laatste puntjes op de i zetten. Allen die betrokken willen zijn bij de fair zijn daarvoor van harte uitgenodigd, en welkom!

Verder nog een oproep aan diegenen die willen helpen bij de opbouw, de uitvoering en het, na afloop van de fair, weer afbreken en opbergen van de materialen. We hebben dringend behoefte aan uw medewerking. Op de stenen tafel achterin de kerk ligt een lijst waarop u zich aan kunt melden. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met Jan van der Giessen (telefoon: 0183-302222/06-53310076 of per email: kerkrentmeester@hervormdsgravenmoer.nl). Meer informatie over de Winterfair leest u onder de algemene berichten achterin dit kerkblad.


Tenslotte


Eeuwigheidszondag:

Zondag over een week, 24 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst zullen wij de gemeenteleden gedenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naaste families hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de dienst bij te wonen. Die uitnodiging wil ik graag onderstrepen.

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters Marline, Leanne en Nina een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom