Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 17 september

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

Aankomende zondag is het geen zondagsschool i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. De week erop is het ook geen zondagsschool, vanwege opening winterwerk.

De kinderen zijn bij ons in de kerk. De vaders en de moeders mogen de kinderen meenemen en hun laten merken hoeveel de eredienst voor God hen waard is. Wij geven zoveel dingen eer in ons leven. Dat blijkt uit waar onze tijd, ons geld, onze aandacht, onze energie aan wordt besteed. Mag God dan op de zondag eens volop de eer krijgen, door Hém onze tijd, aandacht, energie en geld, ja ten diepste ons hárt te geven? Dat heeft altijd gevolgen voor de andere dagen van de week. Wat mooi als de kinderen dit merken: Gods eer, Gods Woord, de Heere Jezus en Zijn gemeente zijn kostbaar voor onze ouders…


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.1:4a en bovenbouw Ps.84:4


Collecten:

1. Diaconie (Avondmaalscollecte voor de GZB, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Avondmaalscollecte:

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counselingactiviteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen voor de kerk €50. Dank daarvoor.

De opbrengst van de collecten in de maand juli is: voor de diaconie € 204,65; voor de IZB € 38,85; voor de kerk € 368; instandh. pred.pl. € 82,50; onderhoud orgel € 30,50. In de maand augustus: voor de diaconie € 177,70; voor de GZB (project 1027) € 52,15; voor de kerk € 273; instandh. pred.pl. € 45. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


Vieringen:

Aanstaande vrijdagmiddag hoop ik weer gemeenteleden en andere bewoners van zorgcentrum De Stroming (Waspik) te ontmoeten in een weeksluiting die begint om 14.30 uur. En zaterdagavond 16 september mag ik de weeksluiting leiden in zorgcentrum Elzenhove te Sprang-Capelle, aanvang 19.00 uur. Volgende week donderdag, 21 september, is de beurt aan De Eekhof, Kaatsheuvel, ’s morgens om 10.30 uur. Voor wie er behoefte aan heeft: altijd welkom. We bidden om gezegende bijeenkomsten.


Koffie-inloop:

Hierbij een hartelijke uitnodiging voor de koffie-inloopmorgen die op dinsdag 19 september weer gehouden zal worden in ons dorp. Jong en oud van harte welkom in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein, tussen 10.00 en 11.30 uur.


Catechese:

Van br. J. Molenaar kreeg ik het bericht dat de catechisatie voor de jongeren van 12-15 jaar begint op woensdag 20 september om 18.30 uur. De weer daarna begint de catechisatie voor jongeren van 16 en ouder, aanvang 20.15 uur. Locatie: Chr. Ger. Kerk. Wie kan aansluiten bij de groep van dhr. Molenaar is daar van harte welkom. Mocht je daarbij niet aanwezig kunnen zijn, dan zullen we net als vorig jaar een ander moment zoeken om met jullie over de Bijbel en het geloof na te denken en door te praten. Laat even weten wat jouw mogelijkheden zijn.

De basiscatechese voor de kinderen van 9-11/12 jaar begint op dinsdag 3 oktober om 19.00 uur in De Ark.


Belijdenis:

Aanmeldingen voor de belijdeniscatechese, om in het voorjaar van 2024 belijdenis van het geloof af te leggen, zijn hartelijk welkom. Hoe oud of jong je ook bent: is de Heere Jezus het niet waard om openlijk te belijden dat Hij je Heiland is, en zo de toegang te krijgen tot een van de meest kostbare dingen: de viering van het Heilig Avondmaal? Een berichtje aan ouderling Timmermans of mij is voldoende om erover in gesprek te gaan.


Startweekend:

Er is nog gelegenheid om uw en jouw naam in te vullen op de lijst in de kerk of door te geven aan iemand van de kerkenraad voor de BBQ op zaterdag 23 september. Aanvangstijd is 16.00 uur. En noteer ook a.u.b. alvast de preekbespreking die gehouden wordt voor jong en oud na de morgendienst van zondag 24 september.


Tenslotte

Wij lazen in het Formulier om het Avondmaal te houden: als wij gebruik maken van het Heilig Avondmaal, leggen wij een belijdenis af. De belijdenis: Ik zoek mijn redding en behoud buiten mijzelf. En daarmee belijd ik: In mijzelf zijn geen prestaties die ik God aan kan bieden. Sterker nog: Ik lig midden in de dood. Wie van ons zou behouden worden als Jezus zelf niet voor ons vergeving en het eeuwige leven had verdiend? Zijn offer waarborgt onze eeuwige bestemming. En zo vult het dit leven met échte hoop. Laten wij met grote verwondering daarover zondag in Gods huis komen en ons laten roepen en overtuigen: Kom! Wij bidden om Gods rijke zegen en nabijheid tijdens de diensten op de avondmaalszondag.

Ook namens Marry en de kinderen een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom