Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 augustus

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Marloes Timmermans, Liz van Dongen, Leanne Boom

Orgel:

’s morgens en ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.1:1. Midden-/bovenbouw: Ps.1:1

Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 20 augustus wordt de maandelijkse koffie-inloopmorgen gehouden. Jong en oud is welkom in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein, tussen 10.00 en 11.30 uur. Na afloop is de bibliotheek in De Ark geopend.

Spreekuur:

Elke donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur is iemand van de plaatselijke voorgangers aanwezig in de Geubel om een luisterend oor te bieden aan iedereen die daaraan  behoefte heeft. Kom gerust langs, of geef aan een ander door dat hij/zij van harte welkom is. De koffie staat klaar.

Belijdenis:

Denk je na over het afleggen van geloofsbelijdenis? Wat mooi als het verlangen daarnaar leeft in je hart. Graag hoor ik van je. En u weet toch allemaal: geloofsbelijdenis afleggen en je leven overgeven aan de Heere Jezus is niet alleen iets voor jonge mensen… Hij roept ook u, als het er nooit van gekomen is: Geef Mij uw hart!

Verdiepingscursus:

Voor gemeenteleden die meer willen weten over het ontstaan en de betekenis van de Bijbel en meer willen weten en begrijpen van geloof, het christelijke leven, Israël, de kerk en andere godsdiensten, is er de cursus T(heologie) V(orming) G(eloof). Vanaf donderdag 12 september gaat de cursus weer van start in Aalburg. In 26 lesavonden kun je veel tot je nemen, en bovendien doe je dat samen met medechristenen en in gesprek met elkaar. Er is geen vooropleiding nodig. De kosten van de cursus bedragen € 180 per cursusjaar. Bij deelname met een partner zijn de totale kosten €270. De eerste avond, 12 september, is een informatieavond. Kijk voor meer informatie op www.cursustvgaalburg.nl en neem een folder mee uit het rekje onder de toren.

Winterfair:

De voorbereiding van de Winterfair is in volle gang, De initiatiefgroep Winterfair 2019 hoopt donderdag 5 september aanstaande om 19.30 uur bijeen te komen in De Ark. Belangrijk is dat allen die zich betrokken voelen daarbij aanwezig zijn. Van harte uitgenodigd en welkom. Laat even weten als je aanwezig wilt zijn, dat kan per e-mail: nieuwsbrief@hervormdsgravenmoer.nl of per telefoon: 0183-302222 / 0653310076.

Vorming en toerusting:

We hebben de toerustingsavond op dinsdag 29 oktober aanstaande om 19.45 uur in De Ark al eerder aangekondigd. Het thema van die avond is Geestelijke strijd. Een onderwerp dat ons allen moet raken: we hebben daarmee, op de een of andere manier, dagelijks te maken. Al zullen sommigen dat niet onderkennen. Dr. C.G. Vreugdenhil uit Gouda hoopt ons die avond toe te rusten over dit onderwerp. Wij vragen jongeren en ouderen deze avond in hun agenda te noteren. Het is een open regionale toerustingsavond, daarom zijn allen die zich door het onderwerp van de avond geraakt of aangesproken voelen van harte uitgenodigd en welkom. 

Tenslotte

Van zondag tot zondag:

Ook in de vakantietijd was het Woord van God te horen, in ‘s Gravenmoer, maar ook op vele andere plaatsen in binnen- en buitenland. Ook wij als gezin mochten daarvan getuige zijn. Van Hersteld Hervormd tot Anglicaans en van alles er tussenin… Het Woord getuigde van de gestorven en opgestane Heere Jezus Christus! Aanstaande zondag zijn we weer bij elkaar terug. De scholen beginnen weer bijna. God gaat met ons mee door ons te ontmoeten in de samenkomst van Zijn gemeente. Welzalig wie bij U woont, gestaag U prijst en eerbied toont (Ps.84)! Zondagmorgen wil ik met u verder lezen in het bijbelboek Hosea en ik vraag u te bidden om Gods zegen over (de voorbereiding van) de dienst. Zondagavond heb ik een ruilbeurt afgesproken met mijn broeder ds. De Leeuw.

Afsluitend:

Twintig jaar geleden waren in het ziekenhuis in Dordrecht twee heel kleine mensjes te bewonderen. Twee trotse ouders deden er hun eerste ervaringen op in het verzorgen en voeden van de kleintjes. Het lijkt allemaal nog maar kort geleden, maar tegelijk is er de afgelopen twintig jaar veel gebeurd, heel veel. De tijd gaat snel. Marline en Leanne zijn sinds 9 augustus geen ‘tieners’ meer. Dankbaar zijn we voor Gods zorg en trouw, die al die twintig jaren nooit verminderd is. Een hartelijke groet van de jarigen, hun zus Nina, moeder Marry en

uw ds. J. Boom