Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 18 oktober

9.30 uur ds. J. Boom, opening winterwerk

14.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

Er is geen zondagsschool. De kinderen gaan in de dienst aan de slag met het jaarthema ‘Goed om te horen’.


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.75:1, midden-/bovenbouw: Ps.99:2


Collecten:

Op het collecterooster staat een extra collecte vermeld voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks


Catechese:

Wij hebben met elkaar gedeeld wat ons bezig houdt in corona-tijden en hoe de Heere God daarbij betrokken is. Kunnen wij iets zeggen over Zijn regering van alle dingen? Wat moet je met de gedachte dat alles wat nu gebeurt een teken van de eindtijd is? En: wat is onze taak, als christen, als Kerk? Zo kwamen wij op de ‘zeven werken van barmhartigheid’. Wat zijn dat en hoe belangrijk zijn ze?

Aanstaande week is het herfstvakantie en slaan we dus over. Graag ontmoet ik jullie weer op dinsdag 27 oktober om 19.00 uur in De Ark.


Opening winterwerk:

Op de dag waarop ik dit schrijf, moet de regering de nieuwe maatregelen nog bekend maken. Het enige wat wij kunnen doen is bidden dat er ook zondag weer diensten mogen zijn. De morgendienst staat in het teken van het jaarthema van de HGJB: ‘Goed om te horen’. Het is bedoeld als een ‘startschot’ voor het winterwerk. Alle nadruk mag daarbij liggen op het horen van Gods Woord. De geschiedenis die wij lezen gaat over de jonge Samuël, die moest leren het Woord van God te herkennen, daarnaar te luisteren en het te verstaan én te doen. Van harte welkom in de dienst en (als verdere maatregelen het niet verhinderen) om daarna iets te drinken en in kleine kringen door te praten over de boodschap.


Tenslotte

Voor wie vakantie krijgt: een goede, rustige week toegewenst. Wie aan het werk blijft: doe je roeping met toewijding en vreugde. Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom