Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 19 juli

9.30 uur ds. J. Boom, bevestiging ambtsdragers

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Oppas:

Christianne de Roon en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.77:8


Collecten:

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven voor diaconie en kerk geven in de zuil die achter in de kerk staat.