Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 19 juni

9.30 uur ds. A. de Wit, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten


Orgel:

‘s morgens dhr. Ad Colijn en ’s avonds dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.87:3, middenbouw: Ps.119:86


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud kerkgebouw

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Dank daarvoor. Bij het bezorgen van de usb-sticks ontvangen in de maand maart: 2x €5, in de maand april: 3x €5, in de maand mei: 3x €5. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Pastoraal


Jubileum:

Op 24 juni mogen ook Marry Boom – van de Pol en ondergetekende, Lange Veertel 75, 5109 BE, gedenken dat we 25 jaar geleden getrouwd zijn. Wat lijkt 1997 nog maar kort geleden, en toch… wat is er sindsdien veel gebeurd. Allereerst denken we dan uiteraard aan de geboorte van onze lieve dochters, Marline & Leanne en Nina. In het gezin, de familiekring en het persoonlijke leven overkomen je in 25 jaar ingrijpende dingen. Blijdschap en verdriet, moeite en voorspoed. En in dat alles liet de Heere zich kennen als de Getrouwe. Hij was er steeds en Hij belooft er te zijn, ondanks onze zonden en gebreken. Dat is genade. Op vrijdag 24 juni hopen we met het gezin en de naaste familie en vrienden het jubileum te vieren. Maar ook u en jullie als gemeenteleden willen we hartelijk uitnodigen om te delen in de feestvreugde. Voel je welkom op zaterdag 2 juli tussen 15.00 uur en 17.30 uur in de zaal van Eetcafé ’t Trefpunt, Hoofdstraat 91, 5109 AB ’s Gravenmoer. We zien uit naar een goede ontmoeting.


Kerk doordeweeks


Samenzangavond:

Op zaterdagavond 9 juli wordt een (samen)zangavond gehouden voor iedereen in ’s Gravenmoer en daarbuiten. Deze avond zal worden gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat. Iedereen jong en oud is hier van harte welkom om samen met elkaar te zingen of te luisteren. We willen voor deze avond een programma samenstellen met liederen die u zelf aan mag dragen! Is er een psalm of lied die u/jij graag met elkaar wil zingen, stuur dan uw verzoek naar het volgende emailadres: roberttimmermans81@hotmail.com. Ook zal er deze avond een collecte worden gehouden voor stichting ‘Red een kind’. Aanvang is 19.30 uur. We hopen er met elkaar een mooie avond van te maken. Van harte welkom!

Dank:

Onze koster Sjaak Faro deed een beroep op de gebroeders Jaap en Paul Verduijn en hij deed dat niet vergeefs. De haag van het parkeerterrein ziet er nu weer erg netjes uit. Heel hartelijk bedankt!


Tenslotte

Aanstaande zondag is de jaarlijkse PGML-ruilzondag. Dat wil zeggen dat de voorgangers uit de regio allemaal in een andere gemeente binnen de ring Waalwijk voorgaan. Terwijl ik mag voorgaan aan de Vaartweg, zal ds. De Wit met u de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal beginnen. In de verkondiging mag uit Gods Woord iets aangereikt worden waar we de week door mee bezig kunnen zijn, biddend en mediterend. Dat blijkt altijd weer nodig te zijn. Want we komen niet naar Gods tafel als mensen die iets bezitten, maar hopelijk wel als mensen die weten wat we daar kunnen krijgen. De Heere Jezus wil zich bekendmaken! We bidden dat Hij ons maar een hartelijk vertrouwen op Hem zal schenken.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom