Voor alles geldt: Deo Volente   

Diensten op zondag 19 maart, Vijfde Lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. A.J. Molenaar, Woudrichem


 Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.

 
Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten

 
Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Janneke Kruijf

 
Psalmen leren:

Onderbouw Morgenzang : 5, bovenbouw Ps.54:2


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Vervanging kerkdak

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 en € 30 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Pastoraal


Kerk doordeweeks


Kinderclub:

Vrijdagavond 17 maart zijn alle kinderen weer welkom op de club, om 19.00 uur in De Ark. We wensen kinderen en leiding een mooie avond toe.


Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 21 maart staat de deur van de Chr. Ger. Kerk, ingang dorpsplein, weer open voor alle dorpsgenoten en verder iedereen die het fijn vindt even in een ongedwongen sfeer anderen te ontmoeten. Tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom.


Catechese:

Afgelopen dinsdag hebben we met de 9-11-jarigen weer een antwoord gevonden op de vraag: Wie is God? God is rechter. In ons land werken ook rechters. En dat is maar goed ook. Soms moet iemand de knoop doorhakken: is iets goed of verkeerd? Verdient bepaald gedrag een straf of niet? De bedoeling is dat onrecht wordt gestopt en er rust en vrede is. We mogen best bidden voor de rechters in Nederland, om wijsheid, maar ook om een besef dat er een Rechter boven hen staat: de Heere zelf. Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een goede boodschap voor iedereen die uitziet naar gerechtigheid.

De catechisanten van 16+ hoop ik volgende week dinsdag, 21 maart weer te zien. De 9-11-jarigen weer op 28 maart. Tot dan!


Bijbelkring:

De bijbelkring wordt gehouden op woensdag 22 maart om 19.30 uur. We lezen verder in de 1e Timotheüsbrief, deze keer hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk van deze brief.


Vrouwenvereniging:

Op woensdagavond 22 maart is er samenkomst van de vrouwenvereniging. Alle dames van harte uitgenodigd in De Ark, aanvang 19.30 uur.


Tweede Paasdag:

Hoi allemaal, op Tweede Paasdag, 10 april 2023, willen wij met jullie vieren dat Jezus is opgestaan. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer een heerlijk paasontbijt! Van jong tot oud nodigen wij jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Het ontbijt zal beginnen om 8.30 uur in De Ark en om 10.00 uur zal er aansluitend een kerkdienst zijn met het thema ‘Enthousiasme gezocht!’. Het

Iedereen uit de gemeente kan zich voor het ontbijt inschrijven. Dit kan op verschillende manieren: 

Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

via telefoon: 06-34877666

of op de inschrijflijst achter in de kerk

 Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m maandag 3 april. Wanneer u niet naar het ontbijt kunt komen, bent u altijd van harte welkom in de kerkdienst. Nodig gerust jullie vrienden/vriendinnen/familie uit om ook naar deze dienst te komen.

Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren. Groetjes van het paasteam – Tim, Jennifer en Rebecca. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com


Tenslotte

De weg die de Heere Jezus Christus op aarde gegaan is, was een weg ‘naar de Schriften’. Dat wil zeggen dat Zijn weg is aangekondigd. Alles moest gaan volgens het Woord van God. Zo heeft de Heere Jezus ook Zijn leven gezien en beleefd, in het licht van wat tevoren gesproken was door Mozes en de profeten. Onlangs hebben we een paar keer geluisterd naar woorden uit Psalm 22, die in het lijden en sterven van de Heere Jezus tot vervulling zijn gekomen. Ook aanstaande zondagmorgen luisteren wij naar profetische woorden die betrekking hebben op Zijn verzoenend en plaatsvervangend lijden. In de middagdienst ruil ik een dienst met ds. Molenaar uit Woudrichem. We hopen elkaar weer allemaal te ontmoeten rond Gods Woord, met de verwachting en het gebed in ons hart dat God ons daar zal ontmoeten, tot Zijn eer en tot ons heil.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom