Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 19 mei

9.30 uurds. D. Verkuil, Zijderveld

18.30 uur ds. P. Vroegindeweij, Lexmond


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

mw. Van der Giessen, Jelle de Roon, Therese Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:4. Midden-/bovenbouw: Ps.121:1


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk werd gegeven € 10 en € 50 voor de kerk. Dank! De collecten die gehouden zijn in april hebben het volgende opgebracht: kerk € 465.75, diaconie € 162.47, instandhouding predikantsplaats € 90.55, IZB € 104.70, Groote Wielen Rosmalen € 84.05. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


Koffie-inloop:

De maandelijkse koffie-inloop vindt plaats op dinsdag 21 mei, tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het Dorpsplein. Iedereen van harte welkom om elkaar te ontmoeten. En neem gerust ook iemand mee.

Uitje Senioren:

Zoals u allen weet, gaan we volgens afspraak op 29 mei naar Giessenburg (ijsboerderij en emaille-museum). Wij willen om 14.00 uur vanaf De Ark vertrekken. Als senioren bent u of wordt u nog benaderd. Na het bezoek aan Giessenburg gaan we naar Gorinchem  om  een hapje te eten. Ook gemeenteleden die willen meegaan, hartelijk welkom. U kunt zich nog opgeven bij Jaap Verduijn 0621328518 of Ad Colijn 0618422988.

Tenslotte

Al lezend stuitte ik deze week op de Catechismus van Genève. De ‘vader’ van het gereformeerde protestantisme, Johannes Calvijn, schreef deze catechismus om jongeren en ouderen het gemakkelijk te maken iets te leren over het christelijk geloof. Ik geef hier de eerste vijf vragen en antwoorden weer, omdat ze ook na vijf eeuwen niet verouderd zijn en waard om over na te denken.

Vraag 1
Wat is het voornaamste doel van het mensenleven?

Antwoord
Dat zij God kennen, door Wie de mensen geschapen zijn.

Vraag 2
Welke reden hebt gij om dat te zeggen?

Antwoord
Omdat Hij ons geschapen en in deze wereld gezet heeft om in ons
verheerlijkt te worden. En het is zeker recht en billijk, dat ons leven,
waarvan Hij de oorsprong is, aan Zijn eer gewijd wordt.

Vraag 3
En wat is het hoogste goed van de mens?

Antwoord
Precies hetzelfde.

Vraag 4
Waarom houdt gij dat voor het hoogste goed?

Antwoord
Omdat, wanneer dat weggenomen wordt, onze toestand ongelukkiger is dan van de domste schepselen.

Vraag 5
Daaruit zien wij dus duidelijk genoeg, dat een mens niets ongelukkigers overkomen kan, dan níet voor God te leven?

Antwoord
Zó is het.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. J. Boom