Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 19 november

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop

14.30 uur ds. J. Boom

Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.119:37 en bovenbouw Ps. 119:5


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen voor de kerk €10, voor de instandhouding van de predikantsplaats € 20, voor onderhoud orgel € 40. Hartelijk dank daarvoor.

Via de bank zijn de volgende bedragen ontvangen voor de dankdagcollecte: 4x € 50, € 75, € 100, € 400 en € 550. Alle gevers hartelijk dank.


Abonnement:

Hierbij een herinnering aan diegenen van de lezers die het abonnement op het kerkblad (€25) nog niet betaald hebben. U kunt dit doen via het bovenstaande rekeningnummer van de diaconie.


Kerk doordeweeks

Koffie–inloop:

Op dinsdag 21 november is er weer een koffie-inloopmorgen, tussen 10.00 en 11.30 uur in de zaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk, ingang Dorpsplein. Iedereen van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.

Catechese:

Op dinsdag 21 november hoop ik alle 9-12 jarigen te ontmoeten in De Ark, tussen 19.00 en 20.00 uur. We gaan het dan weer hebben over de Tien Geboden die God heeft gegeven. Tot dan!

Bijbelkring:

Op donderdag 23 november komen we als bijbelkring weer samen in De Ark, aanvang 19:30 uur. We openen deze avond de Bijbel in Daniël 8. De profetische hoofdstukken in het boek Daniël gunnen ons een blik achter de gebeurtenissen die in loop van de geschiedenis plaatsvinden. Ze leren ons dat er Eén is die regie houdt, ook al lijkt het er vaak helemaal niet op als we om ons heen kijken. Van harte welkom.

Gemeenteavond:

Heeft u allemaal alvast de eerste gemeenteavond van dit seizoen in de agenda? De avond wordt gehouden op dinsdag 28 november, inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur in De Ark. Alle belangrijke informatie over het werk in de gemeente kan die avond gedeeld worden. Bovendien is het een goede gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Dat deze avond 10 dagen na mijn verjaardag valt, geeft er nog een extra tintje aan … Graag tot ziens!


Tenslotte

In het christelijk geloof is het einde niet een eindpunt of een afloop. Het einde is voor wie geloven een doorgang, een doortocht naar het nieuwe leven. Zo zijn de laatste zondagen van het kerkelijk jaar een doorgang naar Advent en Kerst en uiteindelijk naar Pasen. In de natuur is het steeds korter licht. Het is herfst, de winter is op komst. Mogelijk ervaar je het ook zo, persoonlijk, in je (geloofs)leven. Weet dan dat je elk seizoen van je (geloofs)leven door mag gaan in het vertrouwen dat de zomer komt.

Eens komt de grote zomer
Waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
Met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde
Wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
In heel zijn creatuur.

Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom