Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 19 september

9.30 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

Hoi allemaal, aankomende zondag, 19 september begint de zondagsschool weer. We gaan onder de kerkdienst, voor de preek, met elkaar naar de Ark. Om daar naar een bijbelverhaal te luisteren, te zingen en nog meer. Dus ben je (bijna) 5 jaar, van harte welkom! Graag tot dan! Groetjes van de leiding


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.19:1


Verantwoording:

Zr. A. van Eersel ontving tijdens bezoekwerk een gift voor het jeugdwerk. Hartelijk dank daarvoor.


Collecten:

De extra collecte is deze zondag bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Tenslotte

Vorige week donderdag vond een bezinningsochtend plaats, georganiseerd door de Gereformeerde Zendingsbond. De vraag die centraal stond was: ‘Hoe houden we het vuur brandend?’ In een verslag van de ochtend las ik het volgende. Het is het waard om doorgegeven te worden, ter bemoediging en aansporing.

In drie punten probeerde ds. Van Loon de vraag naar het brandend houden van het vuur te beantwoorden. Het eerste dat hij benadrukte is dat de hoop gevoed moet worden. Een belangrijke tekst voor de predikant is Jesaja 43:19. „Als God iets nieuws doet, zullen wij dat dan niet weten?” Kerkverlating is een lokaal probleem, gaf ds. Van Loon aan. „Maar er zijn plekken in Nederland waar de kerk groeit en wereldwijd groeit de kerk ook.” De predikant gaf aan dat het kan helpen andere plekken in kerkelijk Nederland te bezoeken. „God is aan het werk.”

Het tweede wat ds. Van Loon als aandachtspunt benoemde was het voeden van het gebed. Een Ghanese predikant gaf aan dat in Ghana bidstonden zouden worden gehouden als de kerken zo snel zouden leeglopen als in Nederland. Ds. Van Loon: „Ik kom deze bidstonden niet tegen, ik kom zo weinig tegen dat mensen smeken om bekering. De Heere werkt op het gebed, waarom verwaarlozen we dat?”

Het voeden van de eenheid was het derde aandachtspunt dat ds. Van Loon meegaf. „Zoek het contact met christenen van andere culturen. Overal zijn mensen en christenen met buitenlandse achtergronden, er is zoveel te winnen door die contacten. Eenheid zoeken zorgt ervoor dat het vuur gevoed wordt.”

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

uw ds. J. Boom