Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 20 november, eeuwigheidszondag

9.30 uur ds. J. Boom, gedachtenis overledenen

Koffie drinken na de dienst

14.30 uur ds. K.E. Schonewille


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s middags dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.90:9, bovenbouw Ps.95:4


Collecten:

  1. Diaconie (Missionair-diaconaal centrum De Herberg, zie hieronder)
  2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

De Herberg biedt in een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, liefdevolle aandacht met professionele begeleiding. Dit is bedoeld voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Naast een kleine staf zijn er tientallen vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de gasten zich welkom voelen in de Herberg. Helpt u ons om dit werk in stand te houden?


Verantwoording:

De collecten in de afgelopen maanden hebben het volgende opgebracht:

Voor de kerk: € 512, 92 (sept.) en € 412,77 (okt.); instandh. pred.plaats € 105,40; verwarming € 54,55; dankdagcollecte € 840, 95. Voor de diaconie: € 169,47 (sept.) en € 292,55; avondmaalscollecte € 101,20; GZB € 100,55; Messiasbel. Joden € 139,10. Voor het jeugdwerk € 86,92. Bij het bezorgen van de usb-sticks is ontvangen 3x € 5. Via de bank is het volgende ontvangen voor de dankdag collecte: € 300, 3x € 100 en 4x € 50. Voor al deze gaven hartelijk dank.


Kerk doordeweeks


Diaconie: 

Het einde van het jaar 2022 komt alweer snel in zicht. Wij willen iedereen die zich heeft ingezet voor het mogelijk maken van de kerkauto hartelijk danken. Wij hopen dat u in 2023 weer beschikbaar bent. Mocht dit niet lukken horen wij dit graag.


Bijbelkring:

De bijbelkring wordt deze keer op zondagavond gehouden. A.s. zondag 20 november komen wij samen bij zr. Addy Sigtermans, Hoofdstraat 47. Deze keer zal 1 Timotheüs 1 : 12 – 20 centraal staan deze keer. Van harte welkom, voor het eerst of na vele keren.


Seniorenmiddag:

Op dinsdagmiddag 22 november mogen we als senioren weer samenkomen, aanvang 14.00 uur in De Ark.  De invulling van deze middag is op dit moment nog een beetje een verrassing. Wellicht kunnen we in de mededelingen a.s. zondag een tipje van de sluier oplichten. We hopen dat het toch een fijne middag mag worden. Voor vervoer kunt u bellen naar br. Jaap Verduijn, 0162-321613.


Gemeenteavond:

Een gemeenteavond is een van de belangrijke samenkomsten van gemeenteleden. De gemeenteavond is namelijk de gelegenheid om met de kerkenraad van gedachten te wisselen over het wel en wee van de gemeente. Verschillende verslagen en voornemens van de kerkenraad worden met de gemeente gedeeld. Dat betreft ook nu weer een aantal dingen die van groot belang zijn voor het leven van de gemeente. We nodigen oud en jong (ook jullie!) uit om deze avond te bezoeken en elkaar te ontmoeten. De avond zal worden gehouden op D.V. 24 november, aanvang om 19.30 uur in De Ark.


Rollade-actie:

Wanneer u tijdens de feestdagen gezellig en heerlijk wilt eten, dan hebben wij een uniek aanbod. Wij verkopen namelijk rollades! U kunt deze lekkernijen bestellen via het formulier, via de website of per telefoon. U kunt kiezen uit runder-,varkens- en/of kiprollades van 1000 gram en 500 gram. De rollades worden vers gemaakt op de dag dat u ze kunt komen halen. Vers, vacuüm verpakt en gekoeld geleverd, hierdoor blijven de rollades beter op smaak, langer vers en houdbaar. U kunt nu ook fotokerstkaarten, sinaasappels, mandarijnen en eieren bestellen! Uw bestelling is af te halen op dinsdag 13 december van 19.30 -20.30 in De Ark, Zwaanstraat 4 te ’s Gravenmoer. Deze avond is er ook een tafel aanwezig met fotokaarten (felicitatie, beterschap, blanco, enz.). Uw bestelling zien we graag uiterlijk zaterdag 3 december voor 21.00 uur tegemoet. Er is nu ook een mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. Dit graag vermelden achter op de bestellijst. Heeft u nog vragen bel gerust 06-40205598. Inleveradres: fam. A.A. Colijn, Kerkdijk 17, 06-18422988 of op de tafel achter in de kerk.


Buurgemeente:

De Hervormde Gemeente Waspik nodigt iedereen uit voor het bijwonen van de presentatie van het nieuwe boek ‘De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming’. De bijeenkomst wordt gehouden a.s. vrijdag 18 november van 18.30 – 19.30 uur in de Hervormde Kerk te Waspik. Het boek, geschreven door Han Verschure, telt 408 pagina’s en is te verkrijgen à € 30 bij boekhandel Het Gouden Lint of via dewaspikseweg@gmail.com. We feliciteren onze buurgemeente en de auteur met het verschijnen van deze mooie uitgave.


Tenslotte

Aanstaande zondag noemen we de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, samen met de nabestaanden die zijn uitgenodigd. Wij gedenken met dankbaarheid wat God ons in onze overleden gemeenteleden heeft gegeven. Het verdriet om het gemis brengen wij bij Hem die meer dan iemand anders troosten kan. Na de dienst hopen we elkaar en de naaste familieleden te ontmoeten in De Ark.

Vrijdag 18 november hoop ik mijn 50e verjaardag te mogen vieren. Vijftig… Sommigen noemen dat ‘jong’, maar er zijn momenten waarop dat even niet zo voelt… Vijf maal tien jaar is dan toch maar een halve eeuw! Wat heeft God veel gegeven. En wat heeft Hij ervoor teruggekregen? Over elke dag van ons leven hebben wij verzoening nodig; en die is er, in en door onze Heere Jezus Christus. Hij is het waard dat wij ál onze dagen aan Hem toewijden. Wij zijn dankbaar en weten ons omringd door uw denkzegging en voorbede. Als we bij elkaar zijn op de gemeenteavond vieren we mijn verjaardag ook samen als gemeente. Nogmaals: welkom!

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom