Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Zondag 21 april, Eerste Paasdag

8.30 uur Paasjubel (dorpsplein)

9.30 uurds. J. Boom
14.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Manon Koenen, Gerjanne Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn, ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:5a. Midden-/bovenbouw: Ps.75:1


Maandag 22 april, Tweede Paasdag

10.00 uur ds. J. Boom, jeugddienst

 Collecte:

1. Project ‘Werkvakantie Zambia’

Orgel:

dhr. R. Timmermans

 Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731

 Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. . Midden-/bovenbouw: Ps. 

Rondom gemeente

Jeugddienst:

Op Tweede Paasdag (22 april 2019) organiseert de jeugd van de Hervormde Gemeente uit ’s Gravenmoer om 10:00 uur een themadienst voor jong en oud. Het thema van de dienst luidt: ‘Geloven met je hart en ziel’. In deze dienst zal er een collecte plaatsvinden voor een groep jongeren uit Sprang-Capelle die dit jaar op werkvakantie gaat  naar Zambia. Deze jongeren zullen in de dienst met hun band ‘Concrete’ de muzikale begeleiding verzorgen. Vóór de dienst zal er voor de genodigde gemeenteleden om 8:30 uur een paasontbijt gehouden worden in ‘De Ark’. Achter in de kerk, op de stenen tafel, ligt de lijst waarop iedereen zich kan inschrijven voor dit ontbijt. Het inschrijven kan t/m 7 april 2019. Wij hopen op een grote opkomst, zodat het paasfeest met velen kan worden gevierd. Tot dan! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

Kerkenraad:

Op dinsdag 23 april vergadert de kerkenraad, aanvang 19.30 uur in de consistorie van de kerk. Gedenk de broeders in uw gebeden.

Bijbelkring:

Op donderdag 25 april komt de bijbelkring de laatste keer dit seizoen bijeen. Deze avond bespreken wij het slothoofdstuk van het boek Job: Job 42. Van harte welkom om 19.30 uur in De Ark.

Samen zingen:

Weet u het nog? Vorig jaar juni hadden we een geweldige avond met elkaar waarin we samen mochten zingen tot eer en glorie van onze God en Vader in de hemel. Spontaan werden er verzoekliederen aangedragen, die we zoveel mogelijk met elkaar hebben gezongen. Geweldig en bemoedigend was dat. Op zaterdagavond 15 juni willen we hier een vervolg aan geven. De voorbereidingen voor deze avond zijn weer begonnen en als organisatie hebben we er weer zin in. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? U bent allen jong en oud weer van harte welkom in ons kerkgebouw. Samen zingen, samen leven tot Gods eer. Meer informatie volgt later.

Enquête:

Onlangs is een blad uitgedeeld met daarop een enquête over het functioneren van de lidmatenkring ‘Network 20+’. We vragen je het ingevulde formulier z.s.m. in te leveren bij Gerben en Mirjam ‘t Hoofd of aan de pastorie. We gaan er ons best voor doen om de enquête ook nog op de website van de kerk te plaatsen, zodat je hem daar kunt invullen.

Tenslotte

Exodus 12:42 Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. Israël bleef wakker tijdens de nacht van de uittocht. De nacht van de verlossing was een nacht van waken. De eerste christenen hebben dat overgenomen: in de nacht voorafgaand aan de Paasmorgen waakte men: het licht werd ontstoken, uit de Bijbel werden allerlei hoofdstukken gelezen die over Gods grote daden (schepping, uittocht, terugkeer uit Babel, het werk van de Heere Jezus Christus) spreken. Er werd gedoopt, want gedoopt worden, is: sterven en opstaan met Christus. De nieuwe leden van de kerk vierden vervolgens met alle gelovigen samen het Heilig Avondmaal: verbonden met Hem die dood was, maar nu leeft in eeuwigheid. De Paaswake heeft dus oude papieren: Israël en de vroeg-christelijke Kerk. Ook wij willen zoveel eeuwen later als christenen in ‘s Gravenmoer samenkomen op de zaterdagavond. Nee, het duurt niet de hele nacht, er worden geen mensen gedoopt en er wordt geen Avondmaal gevierd. Wel zal het licht ontstoken worden, de Bijbel gelezen, en het water in de doopvont gegoten (zodat alle gedoopten hun doop kunnen gedenken). En na afloop is er eten en drinken buiten, bij het brandende paasvuur. Uren later, om 8.30 uur in de morgen komen we weer bijeen om als Paasjubel te zingen: De Heer is waarlijk opgestaan! U komt toch ook?

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters wens ik iedereen gezegende feestdagen toe. Een hartelijke groet!


Ds. J. Boom