Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 21 april

9.30 uur ds. J. Boom, afsluiting winterwerk

14.30 uur ds. J. Boom   


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om met elkaar het seizoen af te sluiten. Ook bij de preekbespreking zijn de kinderen hartelijk welkom.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. C. van Veen  


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Gerjanne Zwart en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.98:4a en bovenbouw Ps.17:3 


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. GZB-voorjaarscollecte (zie hieronder)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Extra collecte:

Christenen in Centraal-Azië hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid. Je hoort immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder mensen die net tot geloof zijn gekomen, maar de behoefte om meer te weten groot.

Om de lokale christenen toe te rusten, te bemoedigen en te versterken wordt gebruik gemaakt van TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn praktische, laagdrempelige Bijbelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden, ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht. De deelnemers ontmoeten elkaar wekelijks in een kring en krijgen opdrachten en huiswerk om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die TEE volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste.

 Op dit moment zijn er zes nationale TEE-teams in Centraal-Azië actief: in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan. De teams vertalen en printen het cursusmateriaal naar de eigen nationale taal. Het printen en verspreiden van het materiaal is risicovol, omdat het door de overheid als ‘illegaal’ wordt gezien.

U en jij kunt helpen om de kennis van de Bijbel bij medechristenen te vergroten. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen.

Verantwoording: In de maand maart is het volgende ontvangen:

Voor de kerk € 562,51. Biddagcollecte € 421,70. Onderhoud orgel € 86,15 en € 97,55. Instandh. pred.pl. € 83,10. Nagekomen kerkbalans € 395 en € 100. Voor de diaconie € 254,48. IZB € 59,82. Avondmaalscoll. € 259,50. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks

HLO:

Afgelopen zaterdag was de eerste editie van de HLO (Hervormde Lente Ontmoeting) en zijn we enorm dankbaar voor het mooie weer en de geweldige opkomst: het gemeentecentrum zat bijna vol.

Onder het genot van diverse activiteiten en versnaperingen zagen we veel blijde gezichten en mooie ontmoetingen. Bedankt voor uw en jouw aanwezigheid en voor de giften die we hebben ontvangen van degene die er niet bij konden zijn.

In het bijzonder willen wij onze vrijwilligers bedanken, zonder hun hulp was deze dag niet mogelijk geweest.

En tenslotte een hartelijk dank aan onze sponsoren: Ons Èrpelhokske, Kaasland Dongen, PUK – Persoonlijk Uniek Kado, Het Gouden Lint, Jumbo, Pluimveebedrijf fam. Stoop – Berende, Bloemenstyling Djeen, VIVO Lekkernijen, Ambachtelijke Slagerij Cees Timmers, Restaurant Tutto Bello! en Groentenzaak VOF In ’t Groen.

We hebben zo’n € 1.200,- aan inkomsten opgehaald die naar de kerk gaan. De organisatie gaat zich beraden op een goede bestemming voor deze gelden.

We hopen volgend jaar een tweede editie met elkaar te mogen hebben.

Organisatie HLO Rebecca, Jennifer en Arjen

Bijbelkring:

Op woensdag 24 april is er bijbelkring om 19.30 uur in De Ark. Wij lezen die avond Openbaring 4 en 5. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te lezen en te zoeken naar de boodschap van deze woorden voor ons leven hier en nu.

Vorming & toerusting:

Ik wil wijzen op het algemene bericht elders in dit blad over de lezing die op woensdagavond 8 mei wordt gegeven in Waalwijk over de kerk en het slavernijverleden. Welkom! Het is belangrijk om jezelf even vooraf op te geven als je deze avond bezoekt.


Tenslotte

Wat een mooie dag was het afgelopen zaterdag. De kerkenraad wil iedereen die meegewerkt heeft, ook langs deze weg hartelijk danken. De HLO vond plaats tegen het einde van een seizoen vol activiteiten. We zijn in de kerk gewend geraakt aan seizoenen: in de maanden september tot april komen verenigingen, groepen, clubs en kringen samen. Met alle gemeenteleden die daarin betrokken waren, mogen we daarop dankbaar terugkijken. In de dienst van aanstaande zondagochtend besteden we er verder aandacht aan. Het thema dat op allerlei momenten terugkwam dit seizoen, is: ‘Hou vol!’ Ook zondagmorgen belichten we vanuit een bijbels voorbeeld een kant van dit thema. Gods oproep om te volharden eindigt namelijk niet in april. Het is een aanmoediging voor het leven. Hopelijk mogen we iedereen die op een of andere manier meedeed met de activiteiten van het afgelopen seizoen ontmoeten in Gods gemeente.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom