Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 21 augustus

9.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen zijn deze zomermaanden bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. Cees van Veen en ’s avonds dhr. Ad Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps. 103:9


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdag 16 augustus van 10.00 – 11 .30 uur in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang Dorpsplein. Iedereen is van harte welkom voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris.

Oproep clubwerk:

Gemeente, zoals misschien bekend is, is onze club de Regenboog de laatste jaren gegroeid tot een fijne enthousiaste groep van meer dan 20 kinderen.

Afgelopen maand hebben we al een vergadering gehad met een moeilijke uitkomst. We kunnen op dit moment geen nieuw seizoen starten. Vanwege werk en studies lukt het de huidige leiding niet om voldoende beschikbaar te zijn voor een nieuw seizoen. Dus zonder nieuwe leiding is er geen start.

Daarom hebben we jou heel hard nodig! Jong en oud kan in het leiding werk een steentje bijdragen! Dus geef je op om als leiding aan de slag te gaan voor het nieuwe seizoen.

Ook voor informatie of vragen kun je altijd bij een van ons terecht. Wij horen graag van jullie! Groetjes Leanne, Marline, Mathilde en Mirjam


Tenslotte

Woensdag 17 augustus zit onze vakantie erop en mogen we de draad van het werk weer oppakken. We mogen elkaar in de loop van de maand dan ook weer ontmoeten onder de verkondiging van Gods Woord in Zijn huis. We hopen van harte dat u en jullie allemaal een fijne zomertijd mogen beleven.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en Nina, en namens de tweelingzussen die afgelopen dinsdag hun 23e verjaardag mochten vieren. Wat vliegt de tijd. Als 14-jarige meiskes kwamen zij met ons naar ’s Gravenmoer; inmiddels zien we hen steeds verder ‘uitvliegen’. Bij alle veranderingen blijft de trouw van God voor eeuwig. Dat is de belangrijkste reden tot dankbaarheid.

Uw ds. J. Boom