Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 21 februari

9.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk. Kijk maar goed, kinderen, als het Avondmaal gevierd wordt. En bid maar of het ook jou mag helpen om steeds meer van Jezus te houden.

Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179

Oppas:

Annette Timmermans

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.9:1a, midden-/bovenbouw: Ps.86:6a

Collecten:

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Werkgroep Arm-in-Arm in Dongen. Arm-in-arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen en zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Activiteiten van de Werkgroep zijn:

De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, Contour de Twern Dongen; daarnaast loketbegeleiding bieden hetgeen inhoudt meegaan met de mensen naar hulpinstanties zodat men niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit geeft de mensen steun om de drempel van de hulpvraag te overwinnen.

Mensen die in de knel geraakt zijn concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, zoals diverse toeslagen, door naar de mensen te luisteren en vragen te beantwoorden die bij de mensen leven, of door als overbrugging in een nijpende situatie een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift.

Werken aan bewustwording van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving en het aanspreken van diegenen die maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen, alsmede meedenken over veranderingen, die een meer rechtvaardige samenleving dichterbij brengen.

Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Dáár zet Arm-in-arm zich voor in, en als diaconie steunen we dit werk al enkele jaren. Van harte aanbevolen.

Natuurlijk wordt iedereen uitgenodigd ook te geven voor de ‘gewone’ collecten, ten behoeve van de dienst aan God (eredienst, kerkenwerk) en aan de naaste (diaconie).

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Kerk doordeweeks

Bijbelkring:

Op woensdag 24 februari gaan we een poging doen om de bijbelkring digitaal te organiseren. We zijn ons bewust dat dit niet de ideale manier is om elkaar te ontmoeten, maar omdat de mogelijkheid er is, is het de moeite waard om het eens te proberen. Op onze tocht met Abraham, de vader der gelovigen, zijn we aangekomen bij Genesis 15. Iedereen die mee wil doen, kan zich opgeven per mail bij dsjboom@gmail.com . Misschien ook iets voor gemeenteleden die eens willen kennismaken met de bijbelkring? Wat zou het mooi zijn als deze speciale ontmoeting de eerste keer zou zijn. Weet dat je heel erg welkom bent! We beginnen om 19.30 uur, en wie zich opgegeven heeft, krijgt rond 19.00 uur een mail waarin staat hoe je kunt deelnemen. Geen beschikking over apparatuur? Laat het weten, dan is er misschien iets te regelen.

Potgrondactie:

Vanuit de Gereformeerde Kerk kreeg ik het volgende bericht, met het verzoek dit te publiceren:

De zevende editie van de landelijke HVC-potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ staat gepland op DV 20 maart 2021. U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Onze droom is om in 2021 dankzij de potgrondactie 5.000 Bijbels weg te geven. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening? U kunt uw bestelling doorgeven én afhalen bij Henk Hensen, Lange veertel 80, 5109 BH ‘s Gravenmoer, 0162-315444. U kunt ook bestellen of doneren via  planteenbijbel.nl

Tenslotte

Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor mij –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,

mijn angsten en onzekerheid,

mijn maskers en mijn ijdelheid –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,

tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn

en Gij in mij, in brood en wijn:

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –

o Lam van God, ik kom.

(Weerklank 338)

Een gezegende zondag toegewenst. Hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom