Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 21 maart

9.30 uur prop. C.B. Westerink, Rotterdam

14.30 uur ds. A. D. Poortman, Veenendaal

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.31:11a, midden-/bovenbouw: Ps.22:1


Collecten:

De extra collecte is deze zondag bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Voor de collectedoelen is via de bank het volgende gegeven: Collecte kerk januari € 225. Instandhouding predikantsplaats € 50. Collecte kerk februari € 265. Biddagcollecte € 735. Hartelijk dank voor al uw gaven.


Kerk doordeweeks

Catechese:

Nog één keer dit seizoen komen we bij elkaar: op dinsdag 23 maart om 19.00 in De Ark. De week daarna is de Goede (of Stille) Week, die uitloopt op het Paasfeest.

Bijbelkring digitaal:

Deelnemers aan de bijbelkring hebben de digitale ontmoeting vorige maand als positief ervaren. Daarom willen we ook op 24 maart om 19.30 uur de bijbelkring weer digitaal laten plaatsvinden. We behandelen deze keer Genesis 16. Een hartelijke uitnodiging aan iedereen om mee te doen. Aanmelden gaat als volgt: Stuur uiterlijk op woensdag 24 maart 12.00 uur een mailtje aan dsjboom@gmail.com ; je krijgt dan aan het begin van de avond een mail met een link om deel te nemen. Geen beschikking over apparatuur? Laat het weten, dan is er vast iets te regelen. Van harte welkom!

Avonddienst Goede Vrijdag:

Omdat de lockdown en avondklok zijn verlengd tot 31 maart aanstaande en omdat de maatregelen daarna ongewis zijn, heeft de kerkenraad besloten om de avonddienst op Goede Vrijdag (2 april 2021) een halfuur te vervroegen naar 19.00 uur. Reservering voor de avonddienst op Goede Vrijdag is mogelijk via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren (telefoon 076-5215327), vanaf vrijdag 26 maart

2021, 9.00 uur tot en met woensdag 31 maart 2021, 20.00 uur.

Tweede Paasdag:

De jeugddienst die andere jaren op Tweede Paasdag werd gehouden, zal net als in 2020 plaatsvinden in de vorm van een ‘vlog’: een digitale viering. We zullen deze op maandag 5 april ‘s morgens online zetten. Via de website van de gemeente is deze ‘dienst’ te bekijken. En zoals we inmiddels allemaal weten, kunnen we van tevoren genieten van een paasontbijt dat door ons paasteam wordt verzorgd (zie hieronder).

Paasontbijt:

Alleen deze week is er nog gelegenheid om je in te schrijven voor het paasontbijt dat dit jaar thuis bezorgd gaat worden.

– Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com (naam + adres + aantal personen)

– via telefoon: 06-34877666

– of op de inschrijflijst achter in de kerk 

Voor het ontbijt zal bij het bezorgen een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m zondag 21 maart 2021. Als u zich heeft ingeschreven, bezorgen wij Tweede Paasdag tussen 8:00 – 10:00 uur een heerlijk ontbijt bij u thuis!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca Timmermans: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

Tenslotte

Terugblik:

Herstelwerk’. Zevenentwintig (!) keer staat dit woord in Nehemia 3. Op biddagavond heb ik met u gedeeld dat dit woord mij maar blijft bezighouden. De Joden waren met z’n allen bezig met herstelwerk na de crisis van de ballingschap. En door het hele boek Nehemia heen wordt duidelijk dat dit biddend gebeurde: De handen uit de mouwen in de verwachting van Gods hulp. Toen ik er later nog eens over nadacht, realiseerde ik me dat het begrip ‘herstelwerk’ precies aangeeft wat God zélf doet. God zelf is in deze wereld bezig met Zijn herstelwerk. Het herstel van een verloren wereld, het herstel van zoveel verloren mensenlevens. Daarom werd het Goede Vrijdag, daarom brak Pasen aan: De Heere Jezus gaf zichzelf over en overwon, om te herstellen wat geschonden was en héél te maken wat stukgemaakt was. Bovendien gaf Hij de Heilige Geest op de Pinksterdag om dit herstelwerk helemaal te voltooien. Nu ligt er de komende tijd (hopelijk spoedig) de taak en roeping om met herstelwerk te beginnen nadat ook de kerk een crisis heeft doorgemaakt. Daarvoor zouden we nu al behoren te bidden. Elke dag een beetje biddag voor het herstel van Gods kerk, voor goede en opbouwende ideeën, voor genoeg inspiratie, passie en inzet van jong en oud. Bid je mee?

Zondag:

Deze week zal ik me weer bezighouden met een stukje nascholing. Er is van alles te lezen en te schrijven en twee dagen lang krijgen we cursus via ‘het scherm’. Het is niet ideaal natuurlijk op deze manier. Ik voel mee met de studenten die dit al een jaar moeten doen. Je wilt veel liever medestudenten / -leerlingen / -cursisten ontmoeten… Toch gaan we er maar weer tegenaan. Zondag hoop ik voor te gaan in Eindhoven en Ameide, terwijl gastvoorgangers de diensten in ‘s Gravenmoer leiden. Wat een rijkdom is het, dat de Heere God niet ophoudt het Evangelie aan ons hart te leggen. Zo wil Hij ons grond onder de voeten geven: zekerheid voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. We bidden om gezegende diensten.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom