Kerst rollade actie 2021Dagelijks woord


Diensten

Aanmelding voor de diensten is niet (meer) nodig.


Agenda


Voetius


Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 21 november, eeuwigheidszondag

9.30 uur ds. J. Boom, gedenken van de overledenen

14.30 uur ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Therese Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.96:1a en midden-/bovenbouw: Ps.89:2


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op een kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dagboek 2022:

Vanaf a.s. zondag zal op de stenen tafel achter in de kerk een intekenlijst liggen voor degenen die het dagboek ‘Een handvol koren 2022’ willen bestellen. Het dagboek is voor jong en oud, elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Het dagboek kost € 12,95. Ruim € 8,00 hiervan komt ten goede aan het zendingswerk. U kunt uw naam invullen op de intekenlijst of bestellen bij de diaconie. Dit kan tot uiterlijk zondag 28 november. Van harte bevelen wij dit dagboek bij u aan. De diaconie


Kerk doordeweeks


Belijdeniscatechese:

Maandagmiddag om 13.30 uur is er belijdeniscatechese in de pastorie.


Catechese:

We hebben deze week nagedacht over ‘erfzonde’. Vaak wordt het verkeerd begrepen, alsof je de verkeerde dingen van je ouders erft. Maar we leerden dat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn/haar daden. Maar tegelijk ligt de aanleg om voor het verkeerde te kiezen wel van jongs af aan in ons mensen. Alleen Jezus kan het doorbreken en ons ervan reinigen. Jullie zijn weer welkom op dinsdagavond om 19.00 uur in De Ark.


Tenslotte

Zondag verwelkomen wij gasten in ons midden, met wie wij samen de overleden gemeenteleden gedenken. De namen van hen die ons ontvallen zijn, zullen genoemd worden en we zullen stil zijn om ons hen te herinneren. Voor de fam. Van der Giessen is het dan nog maar een paar dagen geleden dat zij hun geliefde man en vader ten grave hebben gedragen. Zij hopen in deze dienst bij ons te zijn. Laten wij biddend om hen en om alle rouwdragenden heen staan. Dat zal hen helpen hun gemis en verdriet te dragen. En laten wij ons hart opheffen naar de Levende, die eenmaal alle tranen van Zijn kinderen zal drogen.

Ook namens Marry en onze dochters een groet aan jullie en u allemaal.

uw ds. J. Boom