Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 21 oktober

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. D. Verkuil, Zijderveld

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Marloes Timmermans, Jelle de Roon, Gerjanne Zwart

 

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. A. Colijn    

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.136:3. Midden-/bovenbouw: Ps.90:9a.

 

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in september hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 469,50, onderhoud orgel € 79,37, diaconie € 198,10, avondmaalsproject € 151,40, jeugdwerk eigen gemeente € 153,20. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Noodhulp:

Zondag 14 oktober 2018 hebben we een collecte gehouden voor noodhulp aan de bewoners van het getroffen gebied in Sulawesi. Deze collecte heeft € 242,60 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! De diaconie zal dit bedrag namens de gemeente aanvullen tot € 1000. Van dit bedrag kan er direct de eerste noodzakelijke hulp worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van medicijnen, voedsel, water en onderdak. Graag bevelen wij de getroffenen aan in uw gebed.

De diaconie.

 

Rondom gemeente

 

Mini-clubkamp:

Aanstaande vrijdag is het zover: het logeerweekend (of mini-clubkamp) begint! Wat zien de kinderen ernaar uit. D

 

(Belijdenis)catechese:

Op maandag 22 oktober is er belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie.

Dinsdag 23 oktober zijn alle jongeren weer welkom bij de catechese in De Ark. Let op: wij beginnen voortaan om 19.00 uur! Tot dinsdag.

 

Vrouwenvereniging Lydia:

Op woensdag 24 oktober willen we een start maken met de bijbelstudie over Johannes de Doper. Het is goed de bijbelstudie ‘Groot voor de Heere’ al eens door te lezen. Wilt u het meinummer 2017 van De Hervormde Vrouw meenemen? Iedereen weer van harte welkom!

 

Winterfair 2018:

De voorbereidingen voor de Winterfair 2018 zijn in volle gang. Velen zijn daarmee bezig; dat stemt dankbaar. De posters en flyers zijn inmiddels gereed en worden verspreid. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel werk verzet worden. Er zijn nog dringend mensen nodig die mee willen helpen bij de opbouw van de Winterfair, de bemensing van de stands en het na afloop weer opruimen. De opbouw is gepland op donderdag 22 en vrijdag 23 november aanstaande en het opruimen op zaterdag 24 november aanstaande. Zowel jongeren als ouderen zijn hierbij van uitgenodigd. Laten u en jij zich daarbij inspireren door het thema van het winterseizoen: “Met hart en ziel”. Laat ons even weten of u  / jij mee wilt helpen, per telefoon: 0183-302222 / 0653310076 of per e-mail: jvandergiessen@giesli.nl. Bij voorbaat dank!

 

U en jij kunnen natuurlijk ook gewoon naar de bijeenkomst komen van de initiatiefgroep Winterfair op donderdag 25 oktober aanstaande om 19.30 uur in De Ark. Voor die bijeenkomst roepen we ook alle standhouders en vertegenwoordigers van standhouders hartelijk op om aanwezig te zijn. Tijdens die bijeenkomst willen we een aantal zaken voor de Winterfair 2018 definitief afstemmen en vastleggen. Uw en jouw opkomst is daarom (echt) dringend gewenst. We rekenen op uw en jullie aanwezigheid om zo samen de voorbereidingen van de Winterfair 2018 verder in te vullen.

Hartelijk dank alvast. Jan & Nelleke van der Giessen

 

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

 

Ds. J. Boom