Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten in de week voor Pasen

Uur van Woord, lied en gebed op:

Woensdag 31 maart 19.30 uur (ds. Ester)

Donderdag 1 april 19.30 uur (ds. Boom)

Zaterdag 3 april 19.30 uur (mw. De Bruin)

Digitaal te volgen via het YouTube-kanaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ‘s Gravenmoer (zie ook de website van uw eigen gemeente).


Dienst op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag

19.00 uur ds. J. Boom


Orgel:

dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 4 april, Eerste Paasdag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. A. Slingerland, Klundert

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn op deze feestdag bij ons in de kerk. Welkom allemaal!


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.21:4a, midden-/bovenbouw: Ps.30:3


Collecten:

Op het collecterooster staat een extra collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Dienst op maandag 5 april, Tweede Paasdag

9.30 uur ds. J. Boom, internetuitzending (via de website)


Diensten op zondag 11 april

9.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

14.30 uur  dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens ‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.21:4, midden-/bovenbouw: Ps.105:22a


Collecte:

De diaconale collecte in deze dienst is bestemd voor de IZB. U kent de IZB misschien van naam, maar wat we precies doen…? We praten u even bij. Om met de deur in huis te vallen: we verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen.

Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie. Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:

IZB Focus (missionaire toerusting)

IZB Impact (pioniersplekken en -projecten)

IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)

IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)

Deze collecte, naast de collecte voor de kerk, van harte bij u aanbevolen. De rekeningnummers van kerk en diaconie zijn hierboven te vinden.


Kerk doordeweeks

PaasChallenge:

De PaasChallenge bestaat uit een QR-speurtocht door het dorp en we beleven zo op een bijzondere wijze het paasverhaal. De deelnemers kiezen één van de vier historische figuren uit de tijd van Jezus. Tijdens de tocht los je puzzels op om te raden op welke locatie in ‘Jeruzalem’ je bent en je maakt keuzes die jouw karakter zou maken.

Kortom: een interactieve tocht voor jong en oud!

Wanneer? De tocht is van woensdag 31 maart t/m woensdag 7 april te doen. I.v.m Corona is dit een langere periode zodat er geen groepsvorming ontstaat. De tocht mag alleen met mensen uit je eigen huishouden gedaan worden of met tweetallen uit verschillende huishoudens. De tocht duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Doe mee! Heb je zin om mee te doen? Ga dan op één van deze dagen naar de startlocatie: Hervormde pastorie, Hoofdstraat 2. Daar vind je alle informatie om de Challenge te doen. Je hoeft alleen een mobiele telefoon en oortjes/koptelefoon mee te nemen. 

Voor meer informatie:

Christelijke Geref. Kerk : Edwin Branderhorst (edwin.elly@ziggo.nl/ 06-15825633)

Hervormde Kerk : Leanne Boom (leanne.boom@gmail.com/ 06-22936359)

Gereformeerde Kerk : Corina Kuipers (corinakuipers@home.nl/ 06-11580970)

Kerkenraad:

Op woensdag 7 april vergadert de kerkenraad om 19.00 uur in De Ark. Wij vragen om uw voorbede voor de broeders die in het ambt de gemeente dienen.

Tenslotte

Maandag zullen velen genieten van een ontbijt dat aan de deur bezorgd wordt, met dank aan de groep jongvolwassenen die zich daarvoor inzet. Veel succes, Bregje, Annelotte, Tim, Rebecca en Jennifer!

Zo staan we aan de vooravond van Kruispasen (Goede Vrijdag) en het Paasfeest. Christus mag helemaal in het middelpunt staan, als Offerlam en Overwinnaar. Met klanken van het orgel zal de lofzang klinken, en innerlijk mogen we meejuichen. We voelen ons als het gaat om het loflied erg beperkt, maar gemeenteleden kunnen zich beter niet onveilig voelen. Wij bidden om rijke feestdagen, met een vreugde die wervingskracht heeft naar buiten toe.

Hij leek op de Messias, maar
was hij dan toch een leugenaar
of had hij zich vergist?
Van alles wat Hij had gezegd
kwam niets, maar dan ook niets terecht;
zijn droom was uitgewist.

De toekomst – een doodeng ravijn,
mijn hart – een kruik gevuld met pijn,
en waar was God? Hij zweeg.
Ik had alleen nog maar een graf,
maar nee, zelfs dat nam men mij af:
ik kwam en vond het leeg.

Die morgen maakte alles goed,
want Hij heeft mij opnieuw begroet.
Een nieuwe tijd brak aan.
Nu is de dood een enge poort
waarachter eeuwig leven gloort –
want Hij is opgestaan.

Een hartelijke groet, ook namens Marry, Marline, Leanne en Nina (die deze week 15 jaar werd),

uw ds. J. Boom