Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 4 november

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. K. Groenendijk, Bruchem

 

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Oppas:

Janneke Kruijf, Leanne Boom en Marline Boom

 

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.111:3. Midden-/bovenbouw: Ps.91:5a

 

Diensten op woensdag 7 november. Dankdag voor gewas en arbeid

14.30 uur ds. Boom, ds. Ester en mw. De Bruin, kinderdienst in de Ger. Kerk, Vaartweg

19.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

3. Dankdagcollecte

 

Orgel:

’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s middags fam. Boom, 0162-312264 en ‘s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de instandh. predikantsplaats en € 50 voor de kerk.

 

 

Rondom gemeente

Clubwerk & (belijdenis)catechese:

Vrijdagavond 2 november is er weer een clubavond van ‘de Regenboog’. We beginnen om 19.00 uur in De Ark. Kom jij ook?

Op maandag 5 november is er belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie.

Dinsdag 6 november is er geen catechisatie, want op woensdag 7 november mogen jullie allemaal naar de kerkdienst komen, want het is dan Dankdag: een dag om eraan herinnerd te worden dat ons leven en onze wereld níet maakbaar zijn. Dat lijkt vaak wel zo: de mens kan zoveel. Maar het geloof maakt ons eerlijk, en wij belijden: Zonder God zijn wij níets.

Kerkenraad:

Op dinsdag 6 november vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in de consistorie. Van harte aanbevolen in uw voorbede!

Network 20+:

De lidmatenkring komt weer samen op donderdag 15 november. Network: nog altijd een prachtige naam, want in een netwerk ben je verbonden. Zo’n lidmatenkring is een middel om te verbinden. Je kunt er terecht om met broeders en zusters je vragen te delen en bij het licht van Gods Woord naar antwoorden te zoeken. Vind je die verbondenheid belangrijk? Zet dan andere activiteiten even opzij en kom naar deze Network-avond. De avond wordt gehouden in De Ark, inloop vanaf 19.30. Wij starten om 20.00 uur. Het thema van deze avond is ‘Anders geaard. Over LHBT enz.’ Zet het alvast in je agenda!

 

Tenslotte

Aan kinderen en jeugd wordt speciaal gedacht op Dankdag. In de middag is er een kinderdienst, deze keer in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg. Het thema is: ‘Alles geef ik U’. Het verhaal van de arme weduwe die een penning in de schatkist van de tempel werpt, zal verteld worden. Alle kinderen van de gemeente zijn welkom. Maar als onze ouderen nu ook eens komen, en dan hun kleinkinderen meebrengen (als u die mag hebben). Zou dat niet mooi zijn? Er zijn toch wel grootouders die daar de mogelijkheid voor hebben? Graag ontmoeten wij u in Gods huis. In de avonddienst worden wij genodigd om als gemeente samen te komen, voor velen na een dag werken. Laat dat werk geen hindernis zijn om samen de Heere te komen danken, juist voor dat werk en voor alle zegeningen die wij van Hem krijgen. Laat ook de doordeweekse avond geen hindernis zijn. Met de gemeente samenkomen is echt een van de belangrijkste dingen in het leven. Laten wij God danken vanuit het besef dat Hij ons onnoemelijk veel geeft, zonder dat wij dat verdiend hebben. Loof de Heer, want Hij is goed!

 

Groet

Gezegende diensten toegewenst, op de zondagen en op dankdag. Een hartelijke groet.

Ds. J. Boom