Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 4 oktober (Israëlzondag)

9.15 uur ds. J. Boom, bediening Heilige Doop

11.00 uur ds. J. Boom, bediening Heilige Doop

14.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

Er is a.s. zondag geen zondagsschool. Alle kinderen van harte welkom in de kerk!


Orgel:

‘s morgens 1. dhr. A. Colijn; 2. dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas: 9:15 uur

Liz van Dongen en Annette Timmermans;


Oppas: 11:00 uur

Marline Boom en Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps. 121:4, midden-/bovenbouw: Ps.147:1


Collecten:

Op de Israëlzondag staat op het collecterooster een extra collecte vermeld voor Messiasbelijdende Joden. Het is goed om hen te ondersteunen, die als nageslacht van Abraham, Izak en Jakob de Heere Jezus hebben leren kennen als hun Verlosser, terwijl vele andere Joden nog worstelen met de vraag of Hij het echt is. Joden die de Messias erkennen en op Hem vertrouwen vormen gemeenten en zijn zo leden van het wereldwijde lichaam van Christus. Binnen dat lichaam ondersteunen wij elkaar

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording: .

Via oud. Timmermans ontvangen € 10 voor de kerk. Hartelijk dank.


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op dinsdag 6 oktober vergadert het moderamen om de kerkenraadsvergadering van woensdag 14 oktober voor te bereiden. Vergeet het werk van de broeders niet in uw gebeden.


Catechese:

Ook op dinsdag 6 oktober gaan we weer van start met de catechese. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte uitgenodigd tussen 19.00 en 20.00 uur in De Ark. Natuurlijk gelden ook hier de gebruikelijke maatregelen tegen verspreiding van corona. Kom ook en neem gerust iemand mee. Want… op catechisatie gaat het over dingen die je wel met iedereen wilt delen, toch?!


Classis:

De classis Noord-Brabant-Limburg-Réunion Wallonne vergadert op woensdag 7 oktober in de Grote Kerk te ‘s-Hertogenbosch. De classis verbindt gemeenten uit een groter gebied met elkaar om elkaar te steunen en zaken te regelen die niet door een plaatselijke kerkenraad afgehandeld kunnen worden. Binnen de classis is ook ruimte voor een stuk gezamenlijke bezinning. In de vergadering van volgende week zal er bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de relatie tussen de Kerk en Israël. Daarnaast zal gesproken worden over o.a. kerk in coronatijd. Wij bidden om Gods zegen over het werk van de classis.


Opening winterwerk:

Ja, alles is nog steeds anders dan normaal en wij weten niet hoe de komende tijd er precies uitziet in ons land. Maar dat betekent niet dat wij bij de pakken neer gaan zitten en het kerkelijk leven tot een minimum beperken. Wat veilig kán, doen we ook. Daarom willen we aan de opening van het winterwerk wat aandacht besteden (vanwege de doopdiensten wat later dan andere jaren). Over de plannen wordt op dit moment nagedacht. Zou u / jij nu al ruimte willen maken in de agenda op zaterdag 17 oktober eind van de middag / begin van de avond en op zondag 18 oktober tussen de morgen- en middagdienst? Mocht het lukken om iets te organiseren, dan hebben wij daar met elkaar alvast rekening mee gehouden.


Oproep:

Het ziet ernaar uit dat het ‘nieuwe normaal’ nog wel even gaat duren. Bij de mensen die de zanggroep vormen in de morgendienst roept dat de vraag op of er nog anderen zijn die willen zingen. Op sommige momenten kan de bezetting even krap zijn en het is fijn om te weten dat je dan op anderen kunt terugvallen. Spreek a.u.b. iemand van de zanggroep aan je aan te melden en bedenk: het gaat er niet in de eerste plaats om dat je mooi zingt, maar dat je zingt met je hart.


Uur van gebed:

Elke eerste donderdag van de maand zal er weer een uur van gebed zijn, georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Om 19.00 verzamelen we een moment op het dorpsplein, waarna we in groepjes uiteengaan om te bidden. Kom ook!


Tenslotte

Aanstaande zondag mogen weer twee kinderen het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Om het aantal bezoekers van de diensten te spreiden, is ervoor gekozen om twee diensten te houden in de morgen. In de vroege dienst wordt Novah Netten gedoopt en in de latere dienst Sem van Eersel. Tussen de diensten door wordt de kerk gereinigd en geventileerd. Na de tweede dienst gebeurt dat weer, want ook in de middag is er een dienst. Meer dan anders hebben we in deze tijd de taak om alles goed voor te bereiden en te organiseren. Het is niet anders… Maar laten wij niet vergeten dat de Heere leeft, en dat Hij ook in een veranderde wereld dezelfde boodschap laat uitgaan: Deze wereld gaat voorbij, maar wie op de Heere Jezus vertrouwt, heeft een vastheid die blijft, voor altijd! Daarop wijst ook de Heilige Doop. De enige echte zekerheid wordt ons daarin aangeboden: verlossing en vrede door het sterven en de opstanding van de Heiland. Wij wensen Jarno, Yolanda, Koenraad en Miranda, samen met wie hen lief zijn, een rijk gezegende dienst toe.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom