Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 4 september

9.30 uur prop. N.C. van der Voet, Veenendaal

18.30 uur ds. J.A. Hoogesteger, Dussen-Hank


Zondagsschool:

De kinderen zijn deze zomermaanden bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens br. Robert Timmermans en ’s avonds br. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps.33:1


Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x €20 voor de kerk. Hartelijk dank.


Felicitatiedienst:

Namens coördinatrice zr. Joanne Netten hierbij het bericht dat de felicitatiedienst op maandag 5 september om 19.00 uur in de Ark de bussen gaat legen.


Kerk doordeweeks


Senioren:

Het ziet ernaar uit dat onze senioren de eersten zijn die dit seizoen weer samenkomen. Hier alvast de aankondiging. Op dinsdag 13 september bent u allemaal weer van harte welkom om 14.00 uur in De Ark. Nieuwe deelnemers zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de groep.


Oproep clubwerk:

Gemeente, zoals misschien bekend is, is onze club de Regenboog de laatste jaren gegroeid tot een fijne enthousiaste groep van meer dan 20 kinderen.

Afgelopen maand hebben we al een vergadering gehad met een moeilijke uitkomst. We kunnen op dit moment geen nieuw seizoen starten. Vanwege werk en studies lukt het de huidige leiding niet om voldoende beschikbaar te zijn voor een nieuw seizoen. Dus zonder nieuwe leiding is er geen start.

Daarom hebben we jou heel hard nodig! Jong en oud kan in het leiding werk een steentje bijdragen! Dus geef je op om als leiding aan de slag te gaan voor het nieuwe seizoen.

Ook voor informatie of vragen kun je altijd bij een van ons terecht. Wij horen graag van jullie! Groetjes Leanne, Marline, Mathilde en Mirjam


Tenslotte

Een krantenkop van kortgeleden: Een kwart van de ouderen komt met moeite rond. Een paar dagen daarna: Voedselbank begint met hulp aan tweeverdieners en huizenbezitters. Zulke berichten raken je. In de maatschappij van 2022 neemt armoede en financiële nood toe. Zou dat ’s Gravenmoer overslaan? Ik zou het niet denken. Ik denk dat we deze problematiek voluit serieus moeten nemen. Daarbij gaat het niet alleen om gemeenteleden, maar ook om de mensen die om ons heen wonen. Als christen moeten we ons bij problemen als deze ook laten leiden door wat God erover zegt in Zijn Woord. Niemand in Israël mocht gebrek leiden. Lenen deed je aan elkaar zonder rente te vragen. De eerste christelijke gemeente vormde niet alleen een geloofsgemeenschap, maar ook een sociaal veilige gemeenschap. In Gods gemeente moet je zonder angst kwetsbaar kunnen zijn, met je nood en zorg (ook financieel) voor de dag kunnen komen zonder veroordeeld of afgewezen te worden. Waar de liefde van Christus heerst, kan ieders verhaal gehoord worden en krijgt onze liefde tot elkaar handen en voeten. Het lijkt mij goed als op dit onderwerp meer bezinning plaatsvindt. Een thema voor een avond in het kader van het winterwerk a.s. maanden!

Voor aanstaande zondagmorgen is prop. Van der Voet bereid gevonden in de morgendienst voor te gaan. Ik hoop dan de afscheidsdienst bij te wonen van broeder ds. J.W. Ester in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Na jaren samenwerking en onderlinge contacten ga ik deze broeder zeker missen nu hij gaat vertrekken naar Rotterdam. We zijn God dankbaar dat wij ook als gezinnen onderling op elkaar betrokken mochten zijn en elkaar al die jaren konden steunen. Zondagmiddag wacht opnieuw een afscheid. Dan betreft het ds. T.C. de Leeuw in ’s Grevelduin-Capelle. Na 32,5 jaar actieve dienst in de kerk, waarvan 9,5 jaar in Brabant, gaat hij met emeritaat. Alle arbeid in Gods Koninkrijk is – naar het woord van de apostel Paulus – niet tevergeefs in de Heere. Dat laatste is beslissend: De Heere (Christus) staat ervoor garant dat het werk vrucht zal dragen. Graag wensen wij beide broeders met hun geliefden Gods leiding en zegen toe op hun verdere levensweg.   

Tot slot een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom