Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 22 januari

9.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

14.30 uur ds. J. Boom (in De Ark)


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.9:1, bovenbouw Ps.77:8


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 voor het jeugdwerk en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerkbalans:

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Iedere betrokkene bij de kerk krijgt de bekende enveloppe bezorgd. Aan sommige kerken zie je een spandoek hangen die de aandacht vestigt op deze actie. In de media zijn spotjes te horen die ons oproepen om te geven voor de kerk van morgen. Dit gebeurt allemaal omdat het instandhouden van een kerkelijke gemeente en het onderhouden van kerkelijke gebouwen veel kost. Als wij het belangrijk vinden dat dit blijft voortbestaan, worden we opgeroepen om eraan bij te dragen. We weten dat de één meer te besteden heeft dan de ander, maar als christen mag je toch duidelijk prioriteit geven aan je kerkelijke gemeente. Graag willen we daarom deze actie bij u en bij jullie aanbevelen.


Kerk doordeweeks

Catechese:

De catechisanten van 9-11 jaar en 16+ hoop ik weer te ontmoeten op dinsdag 24 januari a.s. in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot ziens!

Club:

Op vrijdag 27 januari komt de kinderclub weer samen, om 19.00 uur in De Ark. Een goede avond toegewenst rondom de Bijbel en in gezellige verbondenheid met elkaar.

Kerkenraad:

Dankbaar mag de kerkenraad meedelen dat ook br. Sjaak Faro zich herkiesbaar gesteld heeft voor een nieuwe periode als diaken in de gemeente. In de morgendienst van zondag 29 januari zullen br. Faro en br. Timmermans herbevestigd worden. Wij willen de broeders die dienen in het ambt, en niet minder de broeders die zich op de achtergrond inzetten voor de voortgang van het werk in de gemeente, in uw voorbede aanbevelen. Gods zegen is onmisbaar voor de dienst in Zijn Koninkrijk.

Potgrondactie:

De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

Hoe werkt het? U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl en bij ondergetekende kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 18 maart 2023 van 10:00 tot 14:00 uur worden afgehaald. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor zes euro geeft u al iemand een eigen Bijbel. Henk Hensen, Lange Veertel 80, 5109 BH  ’s Gravenmoer, henk.hensen@outlook.com

Tenslotte

Zondagmorgen mag ik voorgaan in de buurgemeente Capelle. ’s Middags gaan we verder met het alfabet van het geloof. We doen dat in het besef dat de Heere Jezus Christus de Alfa en de Omega is, de A en de Z, het begin en het einde van alles. Elk kernwoord uit ons geloof mag dan ook verankerd worden in Hem en in Zijn werk. Graag ontmoet ik jullie en u in De Ark. Ook deze keer is er een mogelijkheid om achteraf even te blijven, er is koffie en thee en we kunnen delen wat de preek heeft opgeroepen: herkenning, vragen, wat dan ook. Welkom!

Op vrijdag 20 januari mag mijn lieve vrouw Marry haar verjaardag vieren. Namens haar en onze dochters mag ik u hartelijk groeten,

uw ds. J. Boom