Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 22 maart, vijfde lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom, uitzending via Kerkomroep.nl

14.30 uur uitzending via Kerkomroep.nl


Extra informatie i.v.m. het Coronavirus

Alleen ambtsdragers, koster en organist zijn aanwezig. Andere mensen die naar de kerk komen om de diensten bij te wonen zal gevraagd worden thuis te gaan luisteren, via kerkomroep.nl.
 
Als u mensen kent binnen de gemeente die geen internet hebben of anderszins niet via Kerkomroep kunnen luisteren, vraagt de kerkenraad u samen met deze mensen thuis te luisteren.
 
In deze ongewone omstandigheden bidden wij om Gods nabijheid en om Zijn zegen over de verkondiging van Zijn Woord.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. R. Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.30:8. Midden-/bovenbouw: Ps.98:4


Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in februari hebben het volgende opgebracht: voor de kerk € 415.20, diaconie € 294.60, instandhouding predikantsplaats € 122.30, onderhoud verwarming € 82.65, Avondmaalscollecte € 147.10. Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


 Vrouwenvereniging Lydia:

De erwtensoepmaaltijd was een succes, dit las u al in de nieuwsbrief ! Lekker gegeten, gezelligheid onder elkaar en een mooie opbrengst van € 126,60. Wij hebben besloten om € 125 over te maken naar het goede werk van ‘Save the Children’ hulp voor ondervoede kinderen). Dank u wel, dat we dit samen hebben kunnen doen.


Activiteiten:

Ook aanstaande week gaan alle geplande activiteiten in de gemeente niet door ter bescherming van onze gezondheid en die van onze naaste.


Tenslotte

We zoeken allemaal naar woorden om te zeggen wat we ervaren deze dagen. Ongekende en ingrijpende maatregelen zijn door de regering genomen om het coronavirus te beheersen. Voor veel mensen, ‘grote’ mensen en ook kinderen, ziet het leven er heel anders uit dan voorheen en wij weten niet hoelang dit precies gaat duren. Bij God zijn alle dingen bekend. Hij kent ook onze vragen en vrezen en laten wij het Hem maar biddend vertellen en smeken om Zijn hulp. Wij bidden voor de zieken en voor de mensen in de zorg die zich inzetten om levens te sparen. Heere, ontferm U over hen, en over ons!

Laten wij ons als gemeente om elkaar bekommeren. Allereerst door aanhoudend gebed voor elkaar. Maar ook door onze betrokkenheid te tonen. We kunnen (oudere) mensen een kaart sturen of bellen. Dit betekent veel voor mensen die vaak alleen zijn en nu alleen maar méér de eenzaamheid ervaren. Ook namens Marry en onze dochters wens ik iedereen sterkte en geloofsvertrouwen toe. Met een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom