Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 22 september

9.30 uur ds. J. Boom, opening winterwerk

18.30 uur ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Jeugdwerk

Oppas:

Christianne de Roon, Liz van Dongen, Annette Timmermans

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. W. Timmermans

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.25:2. Midden-/bovenbouw: Ps.25:2

Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 595 : 1, 2 en 3 en ‘s avonds Weerklank Psalm 4a : 1

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in augustus hebben het volgende opgebracht: kerk € 326.58, diaconie € 226.85, instandhouding predikantsplaats € 88.60, onderhoud orgel € 78.40.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Felicitatiedienst:

Maandag 2 september waren we als felicitatiedienst bij elkaar om het geld dat verkregen is in de maanden mei t/m augustus te tellen. In totaal is er €238,16 opgehaald.Hartelijk dank voor uw gaven.

Zingen na de dienst:

Volgende week zondag 29 september is er na de avonddienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen. Is er een lied wat u/jij graag zingt? Vul dit dan a.s. zondag in op de lijst op de stenen tafel achter in de kerk. We hopen met elkaar weer een aantal mooie liederen te zingen, jong en oud van harte welkom.

Kerk doordeweeks

Bijbelkring:

De eerste bijbelkring van dit seizoen belooft een bijzonder avond te worden. Wij hopen er namelijk een uitje van te maken. Op woensdag 25 september om 20.00 uur wordt, zoals bekend, een mooie avond georganiseerd door de stichting Christenen voor Israël. Deze avond wordt gehouden in de oude Geertrudiskerk te Geertruidenberg. Er zal een lezing worden gehouden over ‘De Joodse wortels van het christelijk geloof’. Dat is een prachtig onderwerp voor deze bijzondere kringavond. Het is tegelijk een kans voor andere gemeenteleden om aan te sluiten: na zo’n bijzondere start gaan we je dan vast nog vaker zien deze winter!

Startweekend:

Iedereen tot ziens op zaterdag a.s.! En zondagmorgen na de kerkdienst uiteraard. Dan praten we onder het genot van koffie, thee en fris verder over wat ons in de preek is verkondigd. Mooie uren zijn dat altijd. Kom, doe mee.

Lezing:

Op donderdag 3 oktober hoopt de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P.J. Vergunst, een lezing te houden in het Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1 te Sprang-Capelle. De titel van de lezing is: ‘Staan in de breedte van de kerk’. Altijd boeiend en verrijkend om zo’n avond te bezoeken. Van harte aanbevolen.

Tenslotte

Van zondag…

De avondmaalszondag is ons gegeven om een heilige dag van feestvieren te zijn. Wie zou zich niet verwonderen als de Heilige zelf plechtig belooft dat Hij midden onder ons komt wonen. Ongeëvenaard is Hij, in Zijn liefde en genade. Laten wij ons elke dag weer richten op Jezus: Hij is het Lam dat geslacht is en de Leeuw die overwon.

… tot zondag:

Opening winterwerk… een nieuw jaarthema. Dit jaar is dat: ‘Kom, doe mee!’ Iedereen heeft natuurlijk maar beperkte tijd en energie. Je kunt niet alles. Maar: meedoen in je kerkelijke gemeente zou voor een christen normaal moeten zijn. Zondag gaan we zoeken naar antwoord op de vraag: hoe gaat het ons lukken om allemaal mee te doen? En waaraan zou je dan het best kunnen meedoen?

Een gezegend startweekend toegewenst!
Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

uw ds. J. Boom