Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 23 juni

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerjanne Zwart en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.72:10 en bovenbouw Ps.130:2


Collecten:

1. Diaconie (Heilig Avondmaalscollecte, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Avondmaalscollecte:

De collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor kerken in Centraal-Azië. Evangelisatie is in landen zoals Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan verboden, gemeenten worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die in de kerken worden gegeven. De Bijbelcursussen hebben een positieve invloed op de vele kleine huisgemeenten in Centraal-Azië. De GZB ondersteunt deze kerken met de ontwikkeling, vertaling en verspreiding van laagdrempelige Bijbelstudies, zodat gelovigen groeien in de diepte en nieuwe mensen tot geloof komen. Ook maakt de GZB hulpprojecten van christenen financieel mogelijk. Deze projecten bieden mogelijkheden om hun naasten de liefde van God te laten zien. Helpt u mee?


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 30 voor de kerk. Hartelijk dank.


Tenslotte

Zondag staat de avondmaalstafel gereed. De boodschap die ervan uitgaat, is: alle dingen zijn gereed. En dat wil veel méér zeggen dan dat er brood en wijn genoeg is. Het wil bovenal zeggen dat het werk van de Heere Jezus Christus volbracht is. Wat Hij volbracht, is voor zondaren genoeg om zalig te worden. Er hoeft niets bij. Wie dorst heeft mag komen, en wie honger heeft, zal Hij verzadigen. Zijn liefde, die sterker is dan de dood, heeft de kracht om onze innerlijke honger en dorst te stillen. Laten we biddend om de Heilige Geest de zondag tegemoet leven.

We wensen de broeders en zusters van de Chr. Ger. Kerk Gods rijke zegen toe nu zij in de persoon van ds. A. Mak een nieuwe herder en leraar mogen ontvangen. Dat het werk van ds. Mak in dienst van Gods Koninkrijk de gemeente en het dorp ten goede zal komen.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom