Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 23 september

 

9.30 uur ds. J. Boom, startdienst voor het seizoen 2018-2019

18.30 uur ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Jeugdwerk

 

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Marline Boom, Jelle de Roon

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. R. Timmermans

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 136:1. Midden-/bovenbouw: Ps. 141:1

 

Verantwoording:

Via de bank is ontvangen € 100 voor de kerk. Hartelijk dank!

 

 

Rondom gemeente

 

Bijbelkring:

Op woensdag 26 september komt de bijbelkring voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. In een tijd waarin het voor velen soms te druk is om je wat verder in de Bijbel te verdiepen, is de bijbelkring een prachtige kans om je te bezinnen op de boodschap van Gods Woord. Goede kansen moet je niet laten lopen, toch? We verwachten op de bijbelkring nieuwe mensen, die bewust kiezen voor een stukje verdieping. Wij lezen en bespreken dit seizoen gedeelten uit het boek Job. Komende week is Job 1 aan de beurt. Een aangrijpend hoofdstuk! Hartelijk welkom om 19.30 uur in De Ark.

 

Vrouwenvereniging Lydia:

Op 26 september hopen we als vrouwenvereniging de draad weer op te pakken. We willen uit  ‘De Hervormde Vrouw’ april 2017 “De Bijbel als gids” met elkaar overdenken. De avond begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Alle vrouwen zijn van harte welkom!

 

Catechese:

Voor de 12- tot 25-jarigen onder ons hierbij alvast het bericht dat de catechese weer begint op dinsdag 2 oktober. Houden jullie de dinsdagavond vrij in je agenda? Catechese is er om je te leren waar je over praat als het over geloof gaat! Ouders, helpt u mee om de kinderen dit stukje geestelijke bagage mee te geven?

 

Tenslotte

‘Met hart en ziel’. Dat is het nieuwe jaarthema dat ons is aangereikt door de HGJB. Je zou kunnen zeggen: na het vorige thema (‘Open je ogen’) waarbij het ging over de blik naar buíten richten, gaat de blik nu naar bínnen. Hoe ben je christen, hoe zijn we gemeente? Het is te hopen dat wij dat zijn ‘met hart en ziel’? Daar is het de Heere God ook om te doen. Hij zegt: Geef mij je … hart! Maar dan blijft het toch niet bij de binnenkant, want wie hart heeft voor Gods zaak, Zijn naam, Zijn Evangelie, Zijn Zoon, zal zeker manieren vinden om dat te uiten. Wij hopen velen, jong en oud, te ontmoeten zaterdag vanaf 14.00 uur, en zondag in de startdienst en bij de preekbespreking. Die preekbespreking is zo mooi, omdat je de dingen die je gehoord hebt het best verwerkt door erover te praten en je vragen erover te stellen.

Mag ik tot slot een hartelijke aanbeveling doen voor de derde collecte die zondag gehouden wordt? De collecte is bestemd voor het jeugdwerk en je gaven geven in deze collecte is dus dubbel investeren in de gemeente. Geef gul alstublieft!

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet,

Ds. J. Boom