Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 24 april

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

14.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom


Orgel:

‘s morgens en ’s middags dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:1, middenbouw: Ps.141:2


Collecten:

U mag uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks


Seniorenmiddag:

We hebben besloten om nog een seniorenmiddag te organiseren, die gehouden zal worden op dinsdag 10 mei om 14.00 uur in De Ark. Zet u hem alvast op de kalender?


Gemeenteavond:

De gemeenteavond zal niet zoals eerder aangekondigd op 28 april plaatsvinden, maar op donderdag 19 mei. Omdat een gemeenteavond een moment is om als gemeente samen in gesprek te zijn over alle aspecten van het gemeente-zijn, is het goed als jong en oud erbij aanwezig is. Graag tot dan!


Adreswijziging: 

Wij verhuizen op dinsdag 26 april naar de nieuwe pastorie, Lange Veertel 75, 5109 BE. Het is een huis dat er helemaal mag zijn als ‘huis van de kerk’. Ook al zal afscheid nemen van de oude en zo vertrouwde plek aan de Hoofdstraat best een beetje pijn doen, toch zien wij er helemaal niet tegenop om de nieuwe plek te betrekken. Het is natuurlijk even een hele drukte, maar dat moet je ervoor over hebben. Een periode ligt achter ons waarin gemeenteleden zich op allerlei manieren hebben ingezet. We kunnen niet iedereen persoonlijk noemen, maar de naam van diaken Sjaak Faro wil ik hier toch vermelden. Rond de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het oude heeft hij veel op zich genomen. De huidige stand van zaken op de huizenmarkt heeft het er bepaald niet eenvoudiger op gemaakt. Snel en alert handelen was nodig. Tot nu toe is alles goed verlopen. Mogen we daarin ook niet de zorgende hand van God zien? Wij als gezin zien Zijn zorg ook in mensen die kwamen meehelpen: schilderen, schoonmaken en andere klussen. Hartelijk dank! En wees welkom in de pastorie. Deze week op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag: mocht u zien dat we aanwezig zijn, loop gerust even aan. In verband met de verhuizing zullen a.s. zondag gastvoorgangers de diensten leiden.


Tenslotte

Misschien is het sommigen van u opgevallen, dat de lampen van de kroonluchters in de kerk zo helder branden. Dat is te danken aan het werk dat br. Cees van Veen (regelmatig geassisteerd door br. Colijn of br. Faro) vele uren deed om deze prachtige lampen te renoveren. Dat levert niet alleen meer veiligheid en meer licht op, maar ook een aanzienlijke energiebesparing. Nogmaals hartelijk dank, broeder!

Een oud spreekwoord zegt ‘Tempus fluit’, dat wil zeggen: De tijd vliegt. Beter kunnen we zeggen, met Psalm 90: Wij vliegen heen. Veel activiteiten van het seizoen zijn of worden afgerond en Pasen ligt alweer achter ons. Op zondagmorgen 1 mei hopen we het winterwerk af te sluiten. Voor kinderen en jongeren (en misschien ook wel hun ouders) komt de meivakantie in zicht. We wensen jullie toe dat de vakantie je goed mag doen. In het kerkelijk jaar valt het licht op de verhoging van de Heere Jezus Christus: Hij die gestorven was, leeft. Tussen Pasen en Pinksteren horen wij vaak over de belofte van de Heilige Geest en de laatste opdrachten die de Heere Jezus aan Zijn volgelingen gaf. Eén daarvan is: Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde (Joh.15:9). Woorden die het waard zijn om in ons hart te bewaren!

Een hartelijke groet, ook namens de dames (en hun aanhang…),

uw ds. J. Boom