Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 24 februari

9.30 uurds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. H.L. Versluis, Wageningen

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming

Oppas:

Janneke Kruijf, Jelle de Roon, Therese Timmermans

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:3. Midden-/bovenbouw: Ps.80:11

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x € 20 en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Rondom gemeente

Censura morum:

Er is gelegenheid om ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal in gesprek te gaan over eventuele hindernissen en bezwaren die kunnen leven, maar waar we niet mee kunnen leven. Wie daar behoefte aan heeft, kan terecht in de consistorie van de kerk op maandag 25 februari tussen 19.00 en 19.30 uur.

(Belijdenis)catechese en clubwerk:

De kinderen van club De Regenboog zijn van harte welkom op vrijdag 22 februari om 19.00 uur in De Ark. Een fijne avond toegewenst!

Op maandag 25 februari is er belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie. Op dinsdag 26 februari zijn de jongeren welkom op de catechese in De Ark om 19.00 uur. Kom allemaal!

Verkiezing ambtsdragers:

Tijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 13 februari zijn de volgende broeders verkozen tot ambtsdrager: dhr. J. de Brouwer, Roestenbergstraat 21, 5171 JA Kaatsheuvel tot diaken en dhr. J.C.A. van Eersel, Wielstraat 20, 5109 TK ‘s Gravenmoer tot ouderling-kerkrentmeester. Aan de verkozen broeders is hun verkiezing meegedeeld en hen is gevraagd uiterlijk zaterdag 23 februari hun beslissing erover kenbaar te maken. Wij bidden hen Gods licht en leiding toe in het overwegen van hun verkiezing en bevelen hen aan in de voorbede van de gemeente.

Bijbelkring:

We gaan verder met lezen in het aangrijpende bijbelboek Job op woensdag 27 februari. Vanaf hoofdstuk 32 horen we een nieuwe stem: die van Elihu. Het lijkt op een preek die hij houdt nadat hij alle woorden van Job en zijn vrienden gehoord heeft. Maar wat zégt Elihu eigenlijk? Wat is zijn boodschap aan Job? En aan ons (zeker als wij in lijden zijn)? Geeft Elihu een goed getuigenis van God? Helpt hij ons verder op de weg van het geloof? Kom meedenken en -praten of 27 febr. vanaf 19.30 uur in De Ark.

Biddag 2019:

Woensdag 13 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. We maken u en jullie er alvast op attent dat in de middag een kinder-kerkdienst wordt gehouden, deze keer met het thema ‘Wat vraag jij?’. Iedereen wordt daarvoor van harte uitgenodigd, kinderen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes, grootouders met kleinkinderen enz. De kinderdienst begint om 14.30 uur in de Chr. Ger. Kerk aan de Kerkebosdreef.

Tenslotte

Gaandeweg naderen wij de zogenaamde lijdenstijd: de zeven weken voorafgaand aan het Paasfeest. Op zondag 3 maart, de eerste lijdenszondag, hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Dat we ons daarop voorbereiden is geen overbodige luxe. De viering van het Heilig Avondmaal is immers een van de hoogtepunten in het leven als gemeente van de Heere Jezus Christus. Zoveel komt er bij elkaar in de viering van het Avondmaal: de boete (inkeer) en de blijdschap, het gedenken en het uitzien, het hoorbare en het zichtbare, het persoonlijke en het gemeenschappelijke. En vooral: God de Vader die Zijn huisgezin voedt, God de Zoon die zichzelf aan ons geeft en God de Heilige Geest die ons geloof schenkt en liefde om de Heere Jezus te ontvangen. Ik merk dat de eerste brief van Korinthe mij maar niet loslaat. Na een serie preken erover in 2018, en de laatste keer bij de bevestiging van de ambtsdragers, zijn we juist toegekomen aan woorden die gaan over het Avondmaal: 1 Korinthe 10. Gemeente, lees die woorden alvast voor uzelf en als u er vragen over hebt: stuur ze mij, zodat ik die kan meenemen in de preek. Een gezegende zondag toegewenst.

Groet

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters,

ds. J. Boom