Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 24 maart
Vierde Lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom, bevestiging ambtsdrager
14.30 uur ds. C. Hendriks, Ede

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Christianne de Roon, Therese Timmermans, Liz van Dongen

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:


Onderbouw: Ps.116:3a. Midden-/bovenbouw: Ps.16:6

Verantwoording:

De collecte die gehouden werd tijdens de kinderdienst op biddag heeft €105 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor hulp aan kinderen in Israël die leven in armoede (stichting Shoresh).

Rondom gemeente

(Belijdenis)catechese en club:

Maandag 25 maart is de belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 26 maart is er catechese in De Ark. Op vrijdag 29 maart heeft De Regenboog de laatste clubavond van dit seizoen.

Bijbelkring:

Op woensdag 27 maart is er bijbelkring om 19.30 uur in De Ark. We komen toe aan het gedeelte in het boek Job waarin de eeuwige God Zijn vragen stelt en Job confronteert met wie Hij is. Wat heeft een mens dan nog te zeggen? We vinden dit in Job 38-41. Van harte welkom iedereen.

Zingen na de dienst:

Op zondag 31 maart gaan we na de middagdienst weer liederen zingen. U kunt zelf een lied aandragen door dit in te vullen op de lijst achterin de kerk. Jong en oud van harte welkom.

Tenslotte

Lijdenstijd: tijd van inkeer, tijd van concentratie op het hart van het christelijk geloof: het Lam van God, dat de zonde der wereld (weg)droeg. Dat deed de Heere Jezus door in deze gebroken, lijdende en schuldige wereld te komen. Kwam Hij hier als toeschouwer, als ramptoerist, of misschien met de opgeheven vinger: ‘Foei, mensen, wat een puinhoop maken jullie ervan!’? Nee. Hij kwam délen in het lijden van deze wereld; Hij kwam om de pijn te ondergaan, erin onder te gaan. Het lijden, de smart, de pijn trof Hém, de Zoon van God. De schuld die wij mensen maken, ging over de rug van Hem. Zijn zelfverloochenende liefde zorgde ervoor dat Hij er niet voor wegliep. Wat een Heiland! Je zou zo wensen dat in onze onrustige samenleving alle mensen zouden ontdekken dat alleen de boodschap van de Gekruisigde verzoening en vrede kan brengen. Bidt u daar ook om, en vertelt u het door?
Zondag mag br. Jos de Brouwer bevestigd worden tot diaken. We mogen daarin Gods trouw zien voor de gemeente. We wensen onze broeder, samen met wie hem lief zijn, een rijk gezegende zondag toe. Dat hij iets mag ervaren van de blijdschap die er is in de dienst van God. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten (Ps.119:83).

Groet

Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.

Ds J. Boom