Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 24 september

9.30 uur ds. J. Boom, opening winterwerk

18.30 uur ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om samen het nieuwe seizoen te beginnen. 


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.1:4 en bovenbouw Ps.105:5


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Jeugdwerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Kort na elkaar werden Marokko en Libië door een natuurramp getroffen. Het leed is onbeschrijfelijk groot. De diaconie heeft besloten voor de hulpverlening aan ieder van deze landen een bedrag van € 1000 te geven. Vergezeld van onze gave gaat het gebed dat God zich zal ontfermen over de mensen.


Kerk doordeweeks


Bijbelkring:

Op maandag 25 september komt de bijbelkring de eerste keer dit seizoen weer samen. We ontmoeten elkaar in De Ark, aanvang 19.30 uur. Regelmatig hoor ik gemeenteleden zeggen: de Bijbel is best moeilijk, vaak weet ik niet precies wat er bedoeld wordt als ik het lees. Dán is de bijbelkring een prachtige gelegenheid om je (ook nog samen met anderen, dat is bemoedigend!) te verdiepen in teksten uit de Bijbel. Als je prioriteit wilt geven aan bijbel lezen, dan zal dat je leven altijd ten goede komen. Want God zelf spreekt door dat Woord. Dit seizoen gaan we lezen in het bijbelboek Daniël. De eerste zes hoofdstukken zijn voor veel mensen bekend: Daniël en de brandende over, Daniël in de leeuwenkuil, enz. We zullen de eerste avond bespreken hoe deze bekende geschiedenissen zich verhouden tot de veel minder bekende hoofdstukken 7 t/m 12. Het leven van Daniël en zijn werk in dienst van de Heere zullen centraal staan. Thema: Daniël… dwars in een dwaze wereld.

Vrouwenvereniging:

De vrouwenvereniging komt samen op woensdag 27 september om 19.30 uur in De Ark. Alle dames zijn van harte welkom.

Catechese:

Op woensdag 27 september begint de catechisatie voor jongeren van 16 en ouder, aanvang 20.15 uur. Locatie: Chr. Ger. Kerk. Wie kan aansluiten bij deze groep van dhr. Molenaar is daar van harte welkom.

De basiscatechese voor de kinderen van 9-11/12 jaar begint op dinsdag 3 oktober om 19.00 uur in De Ark.


Tenslotte

Zaterdag en zondag zijn het startweekend voor het seizoen 2023 – 2024. Zaterdagmiddag om 16.00 uur ontmoeten we elkaar in en rond De Ark. Er zijn verschillende activiteiten en er is een BBQ voor iedereen. Op zondagmorgen zullen we speciaal aandacht besteden aan de vraag of je meedoet, en hoe dan. Na de morgendienst ontmoeten we elkaar met koffie en thee in De Ark en praten nog even door over wat wij in de dienst hebben gehoord vanuit de Bijbel. Van harte tot ziens in het licht van de eeuwige God die ons roept.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom